• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
(GMT+08:00) 2003-09-29 11:15:28    
Hinggil sa Serbisyo Filipino

CRI

Opisyal na sinimulan ang pagsasahimpapawid ng programang Filipino ng Radyo Internasyonal ng Tsina noong ika-30 ng Oktubre,1965. Ang serbisyo Filipino ng Radyo Internasyonal ng Tsina ay siyang tanging serbisyo bukod sa mga nagmumula sa Pilipinas na nagsasahimpapawid sa Wikang Filipino sa daigdig.

Ang programa ng Serbisyo Filipino ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang unang 15 minuto ay ang mga balita at komentaryo at ikalawang 15 minuto ay ang mga espesyal na paksang kinabibilangan ng Kulturang Tsino, Paglalakbay sa Tsina, Kaalaman sa Tsina, Pambansang Minorya, Usap-usapang Ekonomiko, Matang Banyaga, Pag-aaral ng Wikang Tsino, Letterbox  at  Programang musikal.

Ang mga programa ng Serbisyo Filipino ay lubos na kinagigiliwan ng mga tagapakinig na walang sawang nagpapadala ng maraming liham taun-taon. Taos pusong nagpapasalamat ang Serbisyo Filipino sa pagkatig ng mga tagapakinig at umaasa itong makakatanggap ng mas marami pang liham para mapabuti pa ang mga programa nito.

Address:Filipino Service, China Radio International
             16A ShiJingShan Road
             Beijing China
Post code:100040
Tel: (8610) 68892540/68892539
Fax: (8610)68891364
E-mail address:fil@cri.com.cn