14℃
Beijing

Pambagong-taong mensahe ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina para sa 2021

2020-12-31 19:38:24  CMG
Share with:

Pambagong-taong mensahe ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina para sa 2021_fororder_20201231XiPic600

Sa pamamagitan ng China Media Group (CMG) at Internet, ipinahayag Disyembre 31, 2020 ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina ang kanyang mensaheng pambagong-taon. Narito ang buong teksto ng mensahe.

 

Mga kasamahan, kaibigan, ginang, at ginoo:

Kumusta kayong lahat!

Sasapit na ang taong 2021.

Mula sa Beijing, binabati ko kayong lahat ng Manigong Bagong Taon!

 

Hindi pangkaraniwan ang taong 2020.

 

Sa harap ng biglaang pagsiklab ng pandemiya ng Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), patuloy nating iginigiit ang ideya ng “pagpapauna sa mga mamamayan, at pagpapauna sa buhay,” bagay na nagbigay-daan para maipakita ang dakilang pagmamahal sa sangkatauhan at nagtala ng historikal na kuwento ng paglaban sa pandemiya, sa pamamagitan ng magkakasamang pagpupunyagi at di-natitinag na kusang-loob.

 

Sa mga oras ng magkakasamang pagharap at pagpawi sa kahirapan, ipinakita natin ang matapang na diwa sa pagdalaw sa mga apektadong lugar, isinulong natin ang katapatan sa tungkulin, isinabalikat ang magkakasamang pagharap sa panganib at hamon, matapang at walang-takot na nagsakripisyo, nagtulungan, at nagkapit-bisig sa pag-aalaga sa isa’t-isa.

 

Mula sa mga tauhang medikal hanggang sa mga tagapagtayo ng mga proyekto; mula sa matatanda hanggang sa mga kabataan; napakaraming tao ang tumupad sa misyon sa pamamagitan ng kanilang buhay, nangalaga sa kaligtasan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal, at pinagsama-sama ang mga maliit na lakas para maging napakalaking puwersa sa pagprotekta sa mga buhay.

 

Walang sinuman ang nag-isip na sumuko, ang bawat nahapong kamay ay hinalinhan ng bago at malakas na iba, at sa bawat sandali, ipinakita ng mga mamamayan ang matibay na determinasyon sa pakikibaka laban sa pandemiya.

 

Ipinakita ng mga karaniwang mamamayan ang kadakilaan at sila ay naging mga bayani.

 

Silang lahat ay kahanga-hanga!

 

Ipinapaabot ko ang pakikiramay sa lahat ng di-sinuwerteng nahawahan ng pandemiya!

 

Ipinapaabot ko rin ang respeto sa lahat ng karaniwang bayani!

 

Ipinagmamalaki ko ang ating dakilang bansa at mga mamamayan, at ang napakalakas at di-natitinag na diwa ng Nasyong Tsino!

 

Ang katapangan ay nakikita mula kahirapan, at ang marikit na hade ay nagagawa mula sa paghahasa.

 

Sa ngayon, napakalaking progreso ang ating natamo sa larangan ng muling pagpapa-unlad ng kabuhayan at lipunan, at epektibong pagkontrol sa pandemiya.

 

Kasiya-siyang natapos ang “Ika-13 Panlimahang-Taong Plano,” at komprehensibong nag-umpisa ang “Ika-14 na Panlimahang-Taong Plano.”

 

Pinabibilis natin ang pagbuo at pagtatayo ng bagong kayariang pangkaunlaran, at malalimang isinasagawa ang de-kalidad na pag-unlad.

 

Samantala, sa mga pangunahing ekonomiya sa daigdig, ang ating bansa ang unang nagkaroon ng paglaki ng ekonomiya.

 

Kaugnay nito, tinatayang lumampas sa isang daang trilyong yuan RMB ang GDP o Kabuuang Halaga ng Produksyong Panloob ng Tsina sa taong 2020.

 

Maalwang naabot ng produksyon ng ating pagkain-butil ang “mabuting ani nitong nagdaang 17 taong singkad.”

 

Naisakatuparan ang napakalaking breakthrough sa mga siyentipikong pagsusuri at pagsisiyasat na gaya ng “Tianwen-1,” “Chang’e-5,” at “Fendouzhe o striver.”

 

Bukod dito, masiglang umuunlad ang konstruksyon ng Hainan Free Trade Port.

 

Nilalabanan din natin ang mga grabeng kalamidad ng baha, hindi natatakot ang malawak na masa ng ating mga tropa at mamamayan sa mga panganib at kahirapan, at magkakasama silang nagtulungan at nakibaka laban sa baha, bagay na naging sanhi upang mabawasan sa pinakamababang lebel ang kapinsalaan.

 

Sa aking paglalakbay-suri sa 13 probinsya, prepektura at lunsod, maligaya kong nakita ang mataimtim nilang pagtupad sa mga hakbangin ng pagpigil sa pandemiya, pagpapabilis ng pagpapanumbalik ng trabaho at produksyon, at buong sikap na pagpapasulong ng inobasyon.

 

Ang Tsina ay may kompiyansa at paniniwala sa kusang-loob at lakas ng mga mamamayan.

 

Ito ay isang napakasiglang tanawin!

 

Sa taong 2020, natamo ang dakilang bungang historikal sa usapain ng komprehensibong pagtatatag ng may kaginhawahang lipunan, at natupad ang desididong tagumpay sa paglipol sa karalitaan.

 

Nagpokus tayo sa pagpawi sa malalim na karalitaan, at naresolba ang problemang ito.

 

Pagkaraan ng 8 taong pagsisikap, napuksa natin ang kahirapan sa lahat ng halos 100 milyong populasyon ng kanayunan, batay sa umiiral na pamantayan; at nakahulagpos sa kahirapan ang lahat ng 832 mahihirap na bayan.

 

Nitong nakalipas na ilang taon, bumisita ako sa 14 na napakahirap na rehiyon sa buong bansa, at lagi kong natatandaan ang sigasig ng mga mamamayan at ibinigay na ambag ng mga opisyal upang puksain ang kahirapan.

 

Dapat walang humpay at masigasig tayong magpunyagi, para pasiglahin ang mga kanayunan, at buong tatag na umahon ang mga ito, tungo sa target na komong kasaganaan.

 

Sa kasalukuyang taon, maringal nating ipinagdiwang ang ika-40 anibersaryo ng pagkakatag ng Espesyal na Sonang Ekonomiko ng Shenzhen, at ika-30 anibersaryo ng paggagalugad at pagbubukas ng Distritong Pudong ng Shanghai.

 

Habang naglalakbay-suri ako sa masiglang pampang ng South China Sea at gayak na gayak na pampang ng Ilog Huangpu, naramdaman ko ang pananabik.

 

Ang mga pilot project ay nagsilbing demonstratibong modelo, at ang mga pagsubok-inobasyon ay nagbigay-patnubay rin sa inobasyon.

 

Nilikha ng reporma at pagbubukas ang himalang pangkaunlaran.

 

Sa hinaharap, ibayo pang palalalimin ang reporma, at palalawakin ang pagbubukas, upang ipagpatuloy ang “kuwento sa tagsibol,” batay sa mas matapang na paraan.

 

Hindi tayo nag-iisa sa landas ng pag-unlad, at parang isang malaking pamilya ang buong mundo.

 

Sa pamamagitan ng mga hamong kinakaharap natin nitong nakalipas na isang taon, mas malaliman nating naunawaan ang katuturan ng komunidad na may pinagbabahaginang kinabukasan ng sangkatauhan.

 

Maraming beses akong nakipag-usap sa telepono sa mga kaibigang dayuhan, at dumalo sa maraming “cloud meeting.”

 

Ang paksang pinakamadalas na binabanggit sa mga pag-uusap at pulong ay pagbuklud-buklod at magkakasamang paglaban sa pandemiya.

 

Dapat magkapit-bisig ang mga mamamayan ng iba’t ibang bansa, para pagtagumpayan ang epekto ng pandemiya sa lalong madaling panahon, at masigasig na itatag ang mas magandang tahanan ng Mundo.

 

Ang taong 2021 ay ika-100 kaarawan ng Partido Komunista ng Tsina (CPC).

 

Sa 100 taong biyahe, ang CPC ay nakaranas ng pagtaas-baba, pero sa kabila nito, lagi pa ring nai-gigiit ang orihinal na aspirasyon.

 

Mula Shikumen ng Shanghai patungong Timog Lawa ng Jiaxing—mga pinagdausan ng kauna-unahang Pambansang Kongreso ng CPC, patuloy na isinasabalikat ng CPC ang pagtitiwala ng mga mamamayan at pag-asa ng nasyon, pinananaigan ang iba’t ibang kahirapan at hamon, at pinamumunuan ang matatag at pangmalayuang pag-unlad ng bansa.

 

Naka-ukit sa isip ng mga miyembro ng CPC ang dakilang usapin ng pag-ahon ng nasyon sa hene-henerasyon, at sinaksihan natin ang kaluwalhatian noong nagdaang sandaang taon.

 

Iginigiit ng CPC ang pagpapauna sa mga mamamayan, pinananatili ang orihinal na aspirasyon, tinatandaan ang misyon, at pinapanaigan ang mga kahirapan at hamon, kaya naman, tiyak na maisasakatuparan ang dakilang pag-ahon ng nasyong Tsino.

 

Sa masusing panahon ng “dalawang sentenaryong target,” sisimulan ang bagong biyahe ng komprehensibong pagtatatag ng sosyalistang modernong bansa.

 

Mahabang mahaba pa ang biyahe, subalit walang humpay tayong magpupunyagi.

 

Sa pamamagitan ng masigasig na pagsisikap, pinagtagumpayan natin ang mga hamon at kahirapan.

 

Dapat patuloy tayong magsikap, upang likhain ang mas maluningning na kinabukasan.

 

Oras na ngayon para sa muling pagkikita-kita ng pamilya. Sa pagsapit ng bagong taon, hiling kong maging masaya ang tanahan, mapayapa ang bansa, at maligaya ang mga mamamayan!

 

Nawa’y maging maalwan, masuwerte at maligaya kayong lahat!

 

Maraming maraming salamat po!

 

Salin: Vera / Lito

Pulido: Rhio / Jade

Koment( Komento)

Please select the login method