Sinabi ni Rhio

Ang bawat lugar sa mundo ay may kahanga-hangang kuwento, ang bawat kultura ay may pagkakaiba, at ang bawat lahi ay may kani-kaniyang paniniwala, ito man ay sa relihiyon o sa uri ng pamumuhay. Ang Tsina, bagamat isang mabilis na umuunlad na bansa ay hindi naiiba sa mga pananaw na ito.

Halina at samahan ninyo akong maglakbay-suri sa bansang ito, tuklasin ang mga kuwento ng bawat lugar at suriin ang iba't-ibang aspekto ng pamumuhay ng mga mamamayan at kulturang Tsino.

Ito si Rhio at ito ang "Mga Kuwento ng Tsina Mula sa Likod ng Aking Kamera."

Pinakahuling!
• Nihao Zhongguo: Mga pambihirang kaalaman tungkol sa Tsina (Part III)

Mga Nakaraang Artikulo
• Nihao Zhongguo: Mga pambihirang kaalaman tungkol sa Tsina (Part II)

Ang Tsina ay isang bansang may mahigit 3,000 taong kasaysayan. At sa loob ng mahabang panahon, lumitaw mula rito ang mga pambihirang imbensyon, na magpahanggang ngayon ay malaki pa rin ang impluwensya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa episode na ito at sa susunod na episode ng DLYST, susubukan nating kilalanin ang ibat-ibang imbensyon mula sa Tsina na malaki ang naitulong ay kontribusyon sa pag-unlad ng sangkatauhan.

• Nihao Zhongguo: Mga pambihirang kaalaman tungkol sa Tsina (Part I)

Ang Tsina ay isang bansang may mahigit 3,000 taong kasaysayan. At sa loob ng mahabang panahon, lumitaw mula rito ang mga pambihirang personahe na tulad nina Confucius, Lao Zi, Sun Zi at iba pa, na gumawa ng mga di-maikakailang kontribusyon sa pag-unlad ng sangkatauhan. Bukod diyan, nagmula rin sa Tsina ang maraming bagay at kagamitang may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao, magpahanggang ngayon. Para sa episode na ito at sa susunod na episode ng DLYST, susubukan nating kilalanin ang ibat-ibang personalidad na humubog sa kamalayan ng mga Tsino, at gumawa ang mga kontribusyon sa pag-unlad ng sangkatauhan.

• Bagay-bagay na mula sa Tsina Part II

Gaya ng sinabi natin noong nakaraang episode, ang Tsina ay may sibilisasyong mahigit 3,000 taong kasaysayan. At sa loob ng mahabang panahong ito, naimbento ng mga Tsino ang maraming bagay, pagkain, inumin at kagamitang may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. Para sa episode na ito ng DLYST, susuriin natin ang mga pagkain at inumin na nagmula sa sinaunang Tsina, na patuloy pa rin nating nakikita o ine-enjoy sa kasalukuyan.

• Bagay-bagay na mula sa Tsina Part I

Ang Tsina ay isang bansang may mahigit 3,000 taong kasaysayan. At sa loob ng mahabang panahon na ito, naimbento ng mga Tsino ang maraming bagay at kagamitang may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. Para sa episode na ito at sa susunod na episode ng DLYST, susubukan nating tingnan at suriin ang mga bagay-bagay at imbensyon na nagmula sa sinaunang Tsina, na patuloy pa rin nating ginagamit sa kasalukuyan.

More>>
comments