Noong unang araw ng Oktubre, taong 1949, sa Tian'anmen Rostrum, Beijing, Kabisera ng Tsina, soblemnang ipinatalastas ni dating Pangulong Mao Zedong ng Tsina ang pagtatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina!

60 taon na ang nakakaraan, ang Tsina ay nagiging isang sosyalistang bansa na nagtatampok sa kasaganaan, demokrasya, sibilisasyon at harmonya at sa arenang pandaigdig naman, nagsisilbi itong ikatlong pinakamalaking economy ng buong mundo!

Sa araw na ito, humigit-kumulang 200 libong personahe na kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa isa't ibang saray, lalawigan, rehiyong awtonomo, munisipalidad, mga Espesyal na Rehiyong Awtonomo ng Hongkong at Macao ng Tsina, mga overseas at ethnic Chinese at mga panauhing dayuhan ang nagtitipun-tipon sa Tian'anmen Square, para magkakasamang ipagdiwang ang ika-60 kaarawan ng Bagong Tsina!

Ang Tian'anmen Square ay ang pinakamalaking liwasan sa buong mundo at ang Tian'anmen Rostrum sa dakong hilaga ng square naman ay ang dating pinakapangunahing pintuan ng Palasyong Imperyal ng Tsina at ito rin ang lugar na pagdarausan ng selebrasyon ngayong araw.

Sa Tian'anmen Square, makikita ang 56 na pulang gulugod na sumasagisag sa pagkakaisa ng 56 na lahi ng Nasyong Tsino at nakabitin din ang 60 higanteng lantern na sumasagisag sa 60 taon ng pagtatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina.

Naroon na ngayon sa Tian'anmen Square ang 80 libong kabataang Tsino ang nandoon na sa at mamamahala sila sa pagbuo ng 41 background designs habang idinaraos ang military at civilian parade. Naroon na rin sa liwasan ang 4000 miyembrong brass band, traditional music ochestra para tumugtog at magtanghal.

Sa saliw ng Martsa, umaakyat sa Tian'anmen Rostrum ang lideratong Tsino na kinabibilangan ni Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang, Zhou Yongkang at iba pa. Nandoon din sa rostrum ang mga kinatawan mula sa Komite Sentral ng Partido Komunista ng Tsina (CPC), Pambansang Kongresong Bayan ng Tsina (NPC), Konseho ng Estado, Pulitikal na Konsultatibong Kapulungan ng mga Mamamayang Tsino (CPPCC), Central Military Commission at iba pa.

Ipinatalastas ni G. Liu Qi, Pirmihang Kagawad ng Pulitburo ng Komite Sentral ng CPC at Party Secretary ng Komiteng Munisipal ng CPC ng Beijing na: "Magsimula na ngayon ang seremonya ng pagdiriwang sa ika-60 anibersaryo ng pagkakatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina! Gun Salute!"

Dumadagundong ang 60 gun salutes na sumasagisag sa 60 taon ng Bagong Tsina. Nahahati sa tig-28 dalawang grupo ang 56 na kanyon na nagpapaputok ng saludo. Simboliko din ang mga pigura na ang 56 ay nagpapakita ng 56 na lahing Tsino at ang 28 naman ay nagpapahiwatig ng 28 taon mula sa pagtatatag ng CPC hanggang sa pagtatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina.

Kasabay ng dagundong ng gun salutes, ang 200 honor guards na nagsisilbing abay ng Pambansang Watawat ng Tsina ay nagmamartsa patungo sa tagdan sa dakong hilaga ng Tian'anmen Square para magsagawa ng solemnang seremonya ng pagtataas ng Pambansang Watawat.

Inaanyayahan ni G. Liu Qi ang lahat na tumayo para sa seremonya ng pagtataas ng Pambansang Watawat at para sa pag-awit ng Pambansang Awitin.

Ipinatalastas ni Liu ang pagsisimula ng military review.

Sa saliw ng "Martsa ng People's Liberation Army", sakay ng kotseng sarilinang naidebelop ng Tsina, si Hu Jintao, Pangkalahatang Kalihim ng Komite Sentral ng CPC, Pangulo ng Estado, Tagapangulo ng Central Military Commission ay nagsimulang mag-review ng mga guard of honor ng hukbong Tsino.

Nagpupugay sa mga sundalo si Hu Jintao at sumisigaw siya sa kanila na: "Mga kasama, binabati ko kayo!" at "Mga kasama, magpakasipag kayo!" Sumagot naman ang mga kawal ng: "Paglingkuran ang mga mamamayan!"

Ang 14 na ground formations na unang tatanggap ng review ay mula sa hukbong panlupa, hukbong pandagat, hukbong panghimpapawid at Second Artillery Force ng People's Liberation Army (PLA), armadong pulis, milisya, reserve units at mga akademiyang militar. Kabilang dito, sa kauna-unahang pagkakataon, ang special task force ay makikita sa military parade ng Tsina.

Ang kasalukuyang nasa pagri-review ay ang 30 formations military hardware. Sarilinang naidebelop ng Tsina at pinakahuling henerasyon ang lahat ng mga itinatanghal na kasangkapang militar na gaya ng radar, war chariot, unmanned surveillance plane, cruise missile at satellite telecommunication.

Karamihan sa mga nakatanghal na armamento ay ipinakikita sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon.

Ikalawang yugto:

Ang military display ay nahahati sa dalawang bahagi na kinabibilangan ng military review at parada.

Pagkaraan ng kanyang military review sa iba't ibang formations, bumabalik ngayon si Pangulong Hu Jintao sa Tian'anmen Rostrum at pagkatapos nito, magsisimula na ang parada.

Bilang isang mahalagang seremonya na nagpapakita ng lakas-militar at nagpapasigla ng patriotismo, isang practice na pandaigdig ang military parade. Sapul nang itatag ang Republika ng Bayan ng Tsina, 13 military parade na ang naidaos ng Tsina.

Sa kasalukuyang ika-14 na military parade naman, maitatanghal ang mga natamong bunga ng Tsina sa pambansang depensa at konstruksyon ng hukbo nitong 82 taong nakalipas sapul nang itatag ang People's Liberation Army (PLA), lalung lalo na nitong 30 taong nakalipas sapul nang isagawa ng Tsina ang reporma at pagbubukas sa labas.

Noong unang araw ng Oktubre, taong 1949, nang itatag ang Republika ng Bayan ng Tsina, nakaranas ang PLA ng una nitong military parade.

Sa Pambansang Araw ng taong 1984, ika-35 anibersaryo ng pagkakatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina naman, si Deng Xiaoping, punong arkitekto ng reporma't pagbubukas ng Tsina ay nag-review sa ika-12 military parade ng PLA. Sa military parade na ito, makikita ng buong mundo ang natamong bunga ng Tsina sapul nang pairalin nito ang reporma't pagbubukas sa labas noong taong 1978.

Noong Oktubre Uno, taong 1999, ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina naman, si Pangulong Jiang Zemin ay nag-review sa mga guard of honor ng PLA. At sa miltary display na ito, naitanghal ang natamong bunga ng PLA sa modernisasyon nito.

Pagpasok ng ika-21 siglo, batay sa reporma't pagbabagong militar ng daigdig, ibayo pang nagpapasulong ang Tsina ng reporma at informationalization ng pambansang depensa't hukbo. Sa kasalukuyan, nananangan ang Tsina sa pro-active etratehiyang militar na para sa pagtatanggol sa sarili. Sa mula't mula pa'y, naninindigan na ang Tsina sa patakarang hindi mauunang gumamit ng mga sandatang nuklear.

Palagiang ipinauuna ng PLA ang pangangailangan ng bansa at ng sambayanang Tsino. Nagiging higit pang aktibo rin ang PLA sa pandaigdig at panrehiyong pagpapalitan at pagtutulungang panseguridad, pagbibigay-dagok sa terorismo at pagbibigay ng makataong tulong.

Liu Qi: Imbitahan natin ngayon si Pangulong Hu Jintao na magtalumpati!

Talumpati Ni Pangulong Hu

Mga kababayan, mga kasama, mga kaibigan

Ngayong araw, idinaos namin ang maringal na pagtitipun-tipon bilang pagdiriwang sa ika-60 anibersaryo ng pagkakatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina. Sa maligaya at solemnang panahong ito, ipinagmamalaki ng mga mamamayan ng iba't ibang etnikong grupo ng buong bansa ang pag-unlad ng inangbayan at lipos kami ng kompiyansa sa magandang kinabukasan ng pagsasakatuparan ng dakilang pag-ahon ng Nasyong Tsino.

Sa ngalan ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Tsina, Pambansang Kongresong Bayan, Konseho ng Estado, Pulitikal na Konsultatibong Kapulungan ng mga Mamamayang Tsino at Sentral na Komisyong Militar, itinatangi ko ang alaala sa lahat ng mga rebolusyonaryong beteranong henerasyon at martir na nakapagbigay ng di-magmamaliw na ambag para sa pambansang kasarinlan, liberasyon ng bansa, kasaganaan ng estado at kaligayahan ng mga mamamayan. Nagpahayag ako ng masiglang pagbati sa mga mamamayan ng iba't ibang etnikong grupo ng buong bansa at mga makabansang kababayan sa loob at labas ng bansa at nagpahayag din ng pasasalamat sa mga kaibigan ng iba't ibang bansa na nagmamalasakit at kumakatig sa pag-unlad ng Tsina.

Noong 60 taong nakaraan, pagkaraan ng mahigit 100 taong pagpupunyagi, natamo ng mga mamamayang Tsino ang dakilang tagumpay ng rebolusyon at solemnang ipinatalastas ni pangulong Mao Zedong sa daigdig ang pagkakatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina. Mula noon, pumasok sa bagong yugto ng pag-unlad ang Nasyong Tsino na may mahigit 5000 taong kasaysayan ng sibilisasyon.

Nitong 60 taong nakalipas, sa ilalim ng kolektibong pamumuno ng 3 henerasyon ng liderato na ang nukleo nito ay sina Mao Zedong, Deng Xiaoping at Jiang Zemin at ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Tsina na inihalal sa ika-16 na Pambansang Kongreso ng partido, buong sikap na nagpupunyagi ang masipag at matalinong mga mamamayan ng iba't ibang etnikong grupo ng Tsina ay nagkakaisa parang isang tao at nananaig sa iba't ibang kahirapan at pagsubok ng panganib, natamo ang dakilang tagumpay na nakakatawag ng pansin ng buong daigdig at sumulat ng kahanga-hangang kabanata ng sariliing pagpapakalakas. Ngayon, buong tatag na nakatayo sa dakong silangan ng daigdig ang sosyalistang Tsina na tungo sa modernisasyon, daigdig at kinabukasan.

Lubos na pinatutunayan ng pag-unlad ng Tsina nitong 60 taong nakalipas na naililigtas lamang ang Tsina sa pamamagitan ng sosyalismo at napapaunlad lamang ang Tsina, sosyalismo at Maksismo sa pamamagitan ng reporma at pagbubukas sa labas. May kompiyansa at kakayahan ang mga mamamayang Tsino na mapabuti ang konstruksyon ng kanilang bansa at magbigay ng karapat-dapat na ambag sa daigdig.

Buong tatag at di-magbabagong igigiit namin ang sosyalismong may katangiang Tsino, komprehensibong ipapatupad at isasagawa ang saligang teorya, saligang linya, saligang plataporma at saligang karanasan ng partido, patuloy na palalayain ang isip, igigiit ang reporma at pagbubukas sa labas, pasusulungin ang pag-unlad sa siyentipikong paraan, pasusulungin ang maharmonyang lipunan, pasusulungin ang pagtatatag ng may kaginhawahang lipunan sa mataas na antas at walang humpay na lilikhain ang bagong kalagayan ng sosyalismong may katangiang Tsino at magandang pamumuhay ng mga mamamayan.

Buong tatag at di-magbabagong igigiit namin ang patakarang "isang bansa, dalawang sistema", igagarantiya ang pangmatagalang kasaganaan at katatagan ng Hong Kong at Macao, pasusulungin ang mapayapang pag-unlad ng relasyon ng magkabilang pampang ng Taiwan Straits at patuloy na magsisikap para maisakatuparan ang komong hangarin ng Nasyong Tsino na matupad ang ganap na reunipikasyon ng inangbayan.

Buong tatag at di-magbabagong igigiit namin ang nagsasariling mapayapang patakarang diplomatiko, igigiit ang mapayapang pag-unlad, isasagawa ang estratehiya ng pagbubukas na may mutuwal na kapakinabangan at win-win situation, pauunlarin ang pangkaibigang pakikipagtulungan sa lahat ng mga bansa batay sa limang simulain ng mapayapang pakikipamuhayan, patuloy na pasusulungin, kasama ng mga mamamayan ng iba't ibang bansa ng daigdig, ang kapayapaan at kaunlaran ng sangkatauhan at pasusulungin ang pagtatatag ng maharmonyang daigdig na may pangmatagalang kapayapaan at komong kasaganaan.

Dapat ipagpatuloy ng People's Liberation Army at tropa ng armadong pulis ng Tsina ang maluwalhating tradisyon, palakasin ang sariling building-up, tumpak na isagawa ang mga tungkulin at bigyan ng bagong ambag ang pangangalaga sa soberanya, katiwasayan at kabuuan ng teritoryo ng bansa at sa kapayapaan ng daigdig.

Ipinakikita ng kasaysayan na hindi kailama'y naging walang sagabal ang landas ng pagsulong, ngunit tiyak na mapagtatagumpayan ng nagkakaisang mga mamamayang naging panginoon ng sariling tadhana ang lahat ng mga kahirapan at panganib at walang humpay na malikhain ang dakilang usapin.

Sa pagtanaw sa kinabukasan, maganda ang prospek ng pag-unlad ng Tsina. Dapat mas mahigpit na magbuklod ang buong partido, buong hukbo at lahat ng mga mamamayan ng iba't ibang etnikong grupo, itaas ang dakilang bandila ng sosyalismong may katangiang Tsino, patuloy na sumulong nang kaalinsabay ng panahon, buong pusong humangad ng progreso para isakatuparan ang kahanga-hangang target sa pagtatayo ng isang masagana, demokratiko, sibilisado at maharmonyang sosyalistang modernong bansa at sa pagtupad ng dakilang pag-ahon ng Nasyong Tsino at patuloy na magsikap at magpunyagi para makapagbigay ng mas malaking bagong ambag sa sangkatauhan.

Mabuhay ang dakilang Republika ng Bayan ng Tsina!

Mabuhay ang dakilang Partido Komunista ng Tsina!

Mabuhay ang dakilang mga mamamayang Tsino!

Liu Qi: Simula na ang parada!

Unang yugto: Ang military capacity ng Tsina ay binubuo ng active at reserve services ng PLA, Armadong Pulisya at Milisiya. Kabilang sa gaganaping parada ay ang 14 na ground formations, 30 military hardware formations at 12 aircraft formations.

Ikalawang yugto:

Guards of Honor Formation ng 3 serbisyo ng PLA

Sa kasalukuyan, ang honor guards ng hukbong panlupa, hukbong pandagat at hukbong panghimpapawid ng PLA ay kumukonsorte sa watawat ng PLA para tumawid sa Tian'anmen Square. Ang nasabing honor guards ay namahala na sa mahigit 3000 katulad na maringal na seremonyang pang-estado at seremonya ng pagtanggap ng mga panauhing dayuhan. Halimbawa, kalahok sila sa seremonya ng pagbabalik sa inang-bayan ng Hongkong at Macao.

1. Formation ng mga Estudyante ng Akademiyang Militar na Panlupa

Kasunod ng guard of honor formation ay ang formation na binubuo ng mga estudyante ng Shijiazhuang Mechanized Infantry Academy ng PLA.

Pagkaraan ng 82 taong pag-unlad ng PLA, ang mga talentong militar na nakatanggap ng mataas na edukasyon ay nagsisilbing gulugod ng hukbong Tsino.

2. Infantry Formation

Ang infantry formation na ito ay binubuo ng mga miyembro ng tinatawag na "Unang Division ng Red Army" na unang itinatag ni dating Pangulong Mao Zedong noong taong 1933.

Sa kasalukuyan, makabago ang ang hukbong panlupa ng Tsina at binubuo ito ng infantry, armoured unit, artillery, air defence unit, electronic countermeasure unit at air unit.

3. Special Task Force Formation

Ang kasalukuyang formation na tumatawid sa Tian'anmen Square ay mula sa special task force ng PLA at ito ang kanilang unang pagtatanghal sa military parade sa pambansang araw ng Tsina.

4. Formation ng mga Kadete ng Hukbong Pandagat

Ang kasalukuyang formation ay binubuo ng mga kadet mula sa Dalian Naval Academy.

Pagkaraan ng 60 taong pag-unlad, ang hukbong pandagat ng Tsina ay nagiging isa nang komprehensibong lakas na militar na kinabibilangan ng plota, submarino, air unit, coastal defence unit, marine corps at iba pa.

5. Sailor Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng mga estudyante ng Submarine Academy ng PLA at sila ang pinakabatang formation ng kasalukuyang military parade.

6. Marine Corps Formation

Ang napapanood ninyo ay ang marine corps formation. Ang marine corps ay may kakayahan sa paglaban sa lupa, dagat at sa ibabaw ng dagat at gumaganap din ito ng katangi-tanging papel sa pangangalaga sa teritoryong pandagat ng Tsina.

7. Formation ng mga Kadete ng Akademiyang Militar na Panghimpapawid

Ang formation na ito ay binubuo ng mga estudyante ng Air Force Aviation University ng Tsina.

Pagkaraan ng 60 taong pag-unlad, ang hukbong panghimpapawid ng Tsina ay binubuo ng air unit, land-based air defence unit, paratroops, radar unit, eletronic countermeasure unit at iba pa.

8. Paratroop Formation Ang tumatawid ngayon sa Tian'anmen Square ay paratroop formation. Matatandaang sa 2008 super-lindol sa Sichuan, sa kabila ng sobrang-samang lagay ng panahon at heograpiya, ang mga parachutists ng hukbong panghimpapawid ng PLA ay lakas-loob na lumapag sa mga nilindol na lugar para isalba ang mga kababayang Tsino.

9. Second Artillery Force Formation Ang kasalukuyang nagmamartsa sa Tian'anmen Rostrum ay ang Second Artillery Force formation. Ang Second Artillery Force ay ang missile force ng Tsina at ito rin ang nukleong lakas ng strategic deterrent ng Tsina. Meron itong sapat na kakayahan sa para labanan nang anumang pananalakay na nuklear.

10. Formation ng mga Sundalong Babae Ang napapanood ninyong formation ay binubuo ng mga sundalong babae ng 3 serbisyo ng PLA at gumaganap sila ng katangi-tangi at kahanga-hangang papel sa mga misyon ng pangangalaga sa bansa at sambayanang Tsino.

11. Armed Police Formation

Ang kasalukuyang nagmamartsang formation sa harap ng Tian'anmen Rostrum ay binububo ng armadong pulisya na nagsasabalikat ng tungkulin ng pangangalaga sa pambansang seguridad, katatagan ng lipunan at maligayang pamumuhay ng mga mamamayan.

12. Reserve Services Formation

Ang napapanood ninyong formation ay galing sa reserve service ng Tsina. Ang mga officer in the reserve ay nagsisilbing saligang bahagi ng reserve services ng Tsina at ang mga sundalong nasa active duty naman ay nagsisilbing gulugod nito.

Meron sariling reserve services ang hukbong pandagat, hukbong panlupa, hukbong panghimpapawid at Seceond Artillery Force ng Tsina.

13. Formation ng Milisyang Babae

Ang mga miyembro ng formation ng milisyang babae ay binubuo ng civil servants, empleyedo ng bahay-kalakal, estudyante ng mga pamantasan at kolehiyo.

Ikatlong yugto:

Ang magmamartsa na sa harap ng rostrum ay ang 30 military equipment formation.

Ang lahat ng mga itatanghal na kasangkapan ay sarilinang idinebelop at niyari ng Tsina at 90% ng mga ito ay itatanghal sa kauna-unahang pagkataon.

Bunga ng inobasyong panteknolohiya, walang-humpay na sumusulong ang mechanization at informationalization ng armamentong Tsino at ang modernisasyon ng pambansang depensa at hukbong Tsino.

Ikaapat na yugto:

1. Tank Formation No. 1

Ang unang tank formation ay isinilang noong taong 1928 at nitong 81 taong nakalipas, walang humpay na sumusulong ang mga kasangkapan nito mula sa pagiging motorized, tapos, sa mechanized infantry war chariots, hanggang sa kasalukuyang ikatlong henerasyon ng type 99 main battle tank na mataas ang lebel ng informationalization, bagay na nagpapakita ng proseso ng modernisasyon ng hukbong Tsino.

2. Tank Formation No. 2

Ang ikalawang tank formation ay binubuo ng isa pa ring main battle tank ng hukbong Tsino na type 96A.

3. Amphibious Assault Chariot Formation

Amphibious Assault Chariot Formation ay binubuo ng mga type 05 amphibious assault chariot.

4. Caterpillar Infantry Fighting Vehicles Formation

Ang panibagong Caterpillar Infantry Fighting Vehicles ay simbolo ng modernisasyon at mekanisasyon ng hukbong panlupa ng Tsina.

5. Wheeled Infantry Fighting Vehicles Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng mga Wheeled Infantry Fighting Vehicles.

Sa ilalim ng kasalukuyang situwasyon, naisakatuparan na ng hukbong panlupa ng Tsina ang pagbabago mula sa mechanization tungo sa informationalization.

6. Marine Corps Fighting Vehicles Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng mga type 05 amphibious infantry fighting vehicles na nagsisilbing pangunahing armamento ng marine corps ng Tsina.

7. Paratroop Fighting Vehicles Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng unang-henerasyon ng paratroop fighting vehicle na sarilinang idinebelop ng Tsina.

8. Armed Police Armoured Vehicles Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng mga 08 Armed Police Armoured Vehicles.

9. Caterpillar Self-propelled Howitzer Formation No. 1

Ito ay isang artillery formation na binubuo ng mga type 05 Caterpillar Self-propelled Howitzer.

10. Caterpillar Self-propelled Howitzer Formation No. 2

Isa rin itong artillery formation na binubuo ng mga type 07 Caterpillar Self-propelled Howitzer.

11. Wheeled Self-propelled Mortar Howitzer Formation

Ang mga Wheeled Self-propelled Mortar Howitzer ay nagpapakita ng pagbabago at pagsulong ng armamento ng artillery force ng Tsina.

12. Wheeled Self-propelled Assault Gun Formation

Ang ika-apat na artillery formation ay binubuo ng 100 mm Wheeled Self-propelled Assault Guns na ibayo pang nagpapasulong sa sistema ng armamento ng artillery force ng Tsina.

13. Rocket Gun Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng mga panibagong 300 millimeter long-range rocket guns na nakatuntong sa 16 na war chariot.

14. Heavy Antitank Missile Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng sulong na Red Arrow-9 antitank missiles na nakatayo sa 18 launch vehicles.

14. Caterpillar Self-propelled Antiaircraft Gun Formation

Ang formation na ito ay kombinasyon ng mga antiaircraft missile at antiaircraft gun.

15. Antiaircraft Missile Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng mga huling-labas na Red Flag 7B Field Operation antiaircraft missile.

17-19

Ang mga kasalukuyang nagmamartsa sa harap ng Tian'anmen Rostrum ayon sa pagkakasunud-sunod ay ang formation ng ship-to-air missiles, anti-warship missiles at ship-to-shore missiles ng hukbong pandagat ng Tsina.

Isinasabalikat ng hukbong pandagat ng Tsina ang tungkulin ng pangangalaga sa seguridad na pandagat, soberanyang pandagat at karapatan at interes na pandagat ng bansa.

Nitong ilang taong nakalipas, upang mapasulong ang mga armamento nito, nagdebelop ang hukbong pandagat ng Tsina ng mga bagong submarino, destroyer at eroplano.

Sapul nang itatag ito, natupad din ng hukbong pandagat ng Tsina ang mga misyon na gaya ng paghahanap at pagliligtas sa dagat, pagkokomboy sa mga bapor ng pangisda at R&D.

Nakabisita rin ang mga plotangTsino sa ilampung bansa ng 5 kontinente. Halimbawa, sa misyon nito sa rehiyong pandagat ng Somalia, nakakapag-ambag ang hukbong pandagat ng Tsina sa pangangalaga sa harmonyang pandagat ng daigdig.

20. Hong-9 Ground to Air Missiles Formation

Ang formation na ito ay mula sa ground to air missile unit ng hukbong panghimpapawid ng Tsina. Noong araw, ang unit na ito ay unang nakalikha ng rekord sa kasaysayang pandaigdig ng air defence na nakapagbagsak ng surveillance plane.

21. Hong-12 Ground to Air Missile Formation

Ang kasalukuyang nagmamartsa sa harap ng Tian'anmen Rostrum ay ang formation ng Hong-12 Ground to Air Missiles.

Sa kasalukuyan, iba't iba ang armamento ng ground to air missile force ng hukbong panghimpapawid ng Tsina at may kakayahan din ito kapuwa sa air defence at antimissile.

22. Manoeuvrable Radars Formation

Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga Manoeuvrable Radar ay itinanghal sa military parade sa pambansang araw ng Tsina.

23. Signal Unit Formation 通信兵

Ang formation na ito ay nanggagaling sa signal unit ng hukbong Tsino. Noong taong 1931, sa kauna-unahang pagkakataon, naitatag ang signal unit ng Tsina.

Sa pamamagitan ng mga optical cable, satellites at shortwave telecommunication, ang signal unit ay gumaganap ng pangunahing papel sa informationalization ng hukbong Tsino.

24. Unmanned Aircrafts Formation

Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga unmanned surveillance aircrafts ay naitatanghal sa publiko.

25. Military Logistical Equipment Formation

Sa formation ng military logistical equipment, makikita ang mga field operation car, kotse ng pagpoproseso ng mga pagkain, kotse ng pagpapalinis ng tubig, koste para sa refuelling at iba pa.

26. Dong Feng-15B Conventional Missiles Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng mga Dong Feng-15B Conventional Missiles.

Ang formation na ito at ang susunod na 4 na formation ay nanggagaling lahat-lahat sa Second Artillery Force ng PLA ng Tsina.

27. Dong Feng-11 Conventional Missiles Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng mga Dong Feng-11 Conventional Missiles na maaring magbigay ng ispesipikong dagok sa mga target sa anumang oras at anumang lokasyon.

Ang conventional missile forces ng Tsina ay naitatag noong 1990s at walang humpay na sumusulong ito sa informationalization.

28. Chang Jian-10 Cruise Missiles Formation

Sa kauna-unahang pagkakataon, naitatanghal sa publiko ang mga Chang Jian-10 Cruise Missiles at salamat sa missile na ito, gumawa na ng breakthrough sa pagtaas ng kakayahan sa paglaban ang missile forces ng Tsina.

29. Dong Feng-21C Conventional Missile Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng mga Dong feng-21C Conventional Missiles na panibagong uri ng intermediat at long-range surface to surface missiles.

Ang pangunahing tungkulin ng conventional missiles forces ng Tsina ay magbigay ng land-based intermediate at long range attacks.

30. Dong-31A Nuclear Missile Formation

Ang formation na ito ay nagtatampok sa mga nuclear missile ng Tsina.

Pagdating sa estratehiyang nuklear ng bansa, sa mula't mula pa, nananangan na ang Tsina sa patakarang hindi kailanman mauunang gumamit ng mga sandatang nuklear at hindi kailanman makikipagpaligsahan sa alinmang bansa sa armamentong nuklear. Hindi nakatutok sa anumang bansa ang mga nuclear missiles ng Tsina. Pero, kung mahaharap sa bantang nuklear ng iba, nakahanda ang Tsina na gumanti at kung aatakihin ang bansa ng sandatang nuklear, gaganti ito ng mga nuclear missiles.

Ikalimang yugto:

Ang mga itatanghal na ay mga aircraft ng hukbong panghimpapawid ng Tsina. Meron silang 12 formations at 151 eroplano ang kalahok dito.

Ikaanim na yugto:

1. Lead Aircrafts Formation

Kabilang sa lahat ng 12 formations ang mga pangunahing on-active-service na eroplano na sarilinang naidebelop ng Tsina.

2. Early-warning Aircrafts Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng 2 early-warning aircraft at 6 na fighters. Ang lahat ng mga ito ay sarilinang idinebelop ng Tsina bilang pagsasakatuparan ng informationalization ng hukbong Tsino.

3. Bomber Aircrafts Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng 9 na Bomber-9H at ang mga ito ay bunga rin ng pagpapasulong ng hukbong Tsino ng informationalizaiton nito.

4. Refuelling Aircraft Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng 2 refuelling aircrafts at 4 na panibagong fighters.

Ang Refuelling Aircrafts na sarilinang naidebelop ng Tsina ay kayang magkarga ng gasolina sa dalawang eroplano na nangangailangan ng gasolina.

5. Strike Fighters Formation

Ang formation na ito ay binubuo ng 15 strike fighters-7A at ang strike fighters na ito ay maaring magtaglay ng air-to-air missiles at air-to-ship missiles.

6-8 Fighters Formations

Ang tatlong formation na ito ay binubuo ng 16 na fighter-8F, 15 fighter-10 at 12 fighter-11 ayon sa pagkakasunud-sunod.

Ang lahat ng nasabing tatlong uri ng fighter ay sarilinang naidebelop ng Tsina at kaya nitong tupdin ang misyon nito sa anumang oras at sa anumang lagay ng panahon at multi-functional din ang mga ito.

9-11. Helicopter Formation No. 1, 2, 3

Ang tatlong formations ng helicopters ay binubuo ng 10 helicopter-8, 18 surveillance helicopter at 18 armed helicopters ayon sa pagkakasunud-sunod.

Ang helicopter formations ay nagpapakita ng sumusulong na kakayahan ng koordinado at kooperatibong paglaban ng hukbong panlupa, hukbong pandagat at hukbong panghimpapawid ng Tsina.

12. Trainer Aircraft Formation

Ang huling itinatanghal na aircraft formation ay binubuo ng 15 trainers at babae ang lahat ng mga kalahok na piloto.

Ikapitong yugto:

Liu Qi: Simula na ang paradang sibilyan!

Ang idaraos na civilian parade ay nagtatampok sa 7 tema at kalahok dito ang mahigit 100 libong kinatawan mula sa iba't ibang saray ng Tsina at 60 floats.

Sa saliw ng musikang "Umawit ng Papuri sa Pambansang Watawat ng Tsina", nagmamartsa sa harap ng Tian'anmen Rostrum ang 1949 na kabataan na nagtataas ng Pambansang Watawat ng Tsina at 2009 na kabataang Tsino na nakapaligd sa float ng pambansang sagisag.

Nitong 60 taong nakalipas mula nooong taong 1949 hanggang 2009, nararanasan ng Tsina ang nakayanig-daigdig na pagbabago.

Unang Bahagi: Buong-sikap na pagsimula ng Usapin

Ang formation na ito ay nagtatampok kung paano naitatag ang Bagong Tsina sa pamumuno ng Partido Komunista ng Tsina o CPC, naghaharing partido ng bansa.

Kabilang sa formation na ito ang 100 nakakatanda na kasing-edad ng Inang-bayan.

Kasabay nito, ang backgroud design ay mababasa sa mga karakter na Tsino na nagsasabing "Magpugay sa mga Pambansang Bayani!"

Ang float sa formation na ito ay ang pinakamalaki sa float parade ng pambansang araw na may haba na 31 metro at lapad na 15 metro. Ang nakatayo sa float ay 20 beteranong Tsino na nakabigay ng makasaysayang ambag para sa pagtatatag ng Bagong Tsina.

Ang kasalukuyang nakikitang formation ay binubuo ng mahigit 2700 tao na nakapaligid sa higanteng imahe ni dating Pangulong Mao Zedong, tagapaglikha ng Bagong Tsina.

Si dating Pangulong Mao Zedong ay ang puno ng unang liderato ng CPC. Bunga ng kanyang estratehiya na "Pangungubkob sa mga Siyudad mula sa mga Nayon at Pag-aagaw ng Kapangyarihan sa pamamagitan ng Armadong Lakas", naitatag ang Republika ng Bayan ng Tsina.

Ang naririnig ninyong boses ay mula kay dating Pangulong Mao nang ipatalastas niya ang pagtatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina sa Tian'anmen Rostrum, noong Oktubre Uno, taong 1949.

Salamat sa pagtatatag ng bagong Tsina, nakahulagpos ang sambayanang Tsino sa semi-kolonyal at semi-piyudal na kalagayan at ang mga mamamayang Tsino naman ang nagsisilbing panginoon ng bansa.

Ang formation na ito ay nagtatampok sa ideolohiya ni dating Chairman Mao Zedong. Binubuo ito ng armadong pulis at freshmen ng Tsinghua University. Contingent

Salamat sa ideolohiya ni Chairman Mao, ang mga mamamayang Tsino ay nakalikha ng bagong epoka ng pag-unlad ng Nasyong Tsino.

Ang formation na ito ay binubuo ng mahigit 3300 mamamayan na nakapaligid sa float na may sakay na 20 huwarang manggagawa sa iba't ibang panahon sapul nang itatag ang Republika ng Bayan ng Tsina hanggang sa kasalukuyan.

Iyong mga nakatanghal na disenyo sa float na gaya ng Tulay ng Yangtze River ay bunga ng kasipagan ng mga mamamayang Tsino.

Ang mga sumusunod namang halimbawa ay sumasagisag sa mga natamong bunga ng sambayanang Tsino noong unang yugto sapul nang itatag ang Republika ng Bayan ng Tsina.

Noong 1959, natuklasan ng Tsina ang malaking minahan ng langis sa dakong hilaga-silangan ng bansa. Noong 1964, matagumpay na napaputok ng Tsina ang kauna-unahang atomic bomb nito. Noong 1967, matagumpay na napasabog nito ang kanyang kauna-unahang hydrogen bomb. Noong 1970, nailunsad ng Tsina ang kauna-unahang man-made satellite. Sa larangang diplomatiko naman, noong 1953, unang iniharap ni yumaong Premyer Zhou Enlai ang "Limang Prinsipyo ng Mapayapang Pakikipamuhayan" na katanggap-tanggap ngayon ng buong mundo. Noong 1971, napanumbalik na ng Bagong Tsina ang opisyal na katayunan nito sa UN at nakalikha ito ng magandang kapaligirang pandaigdig para sa pag-unlad ng Tsina sa hinaharap.

Ang nakikita ngayong waist-drum dance ay inihahandog ng mahigit 1000 magsasakang Tsino mula sa Ansai County, Lalawigang Shaanxi sa dakong hilaga-kanluran ng Tsina.

Ang waist-drum dance ay isang katutubong sayaw sa dakong hilaga ng Lalawigang Shaanxi at mayroon itong hene-henerasyong kasasaysayan at nananatili pa rin itong popular na popular sa lokalidad. Iba-iba ang uri ng waist-drum sa iba't ibang pook ng dakong hilaga ng Lalawigan Shaanxi at ang waist-drum ng Ansai naman ay isa sa mga kumakatawang uri. Ang waist-drum ng Ansai ay tinagurian ding "Waist-drum ng Tagumpay" at noong taong 1951, napasakamay rin nito ang espesyal na gawad sa isang pandaigdig na salusalo ng mga kabataan at estudyante sa Budapest, Hungary.

Ikalawang paksa: Reporma't Pagbubukas

Sa saliw ng awiting "Istorya sa Tagsibol" na handog kay G. Deng Xiaoping, punong arkitekto ng patakaran ng reporma't pagbubukas sa labas ng Tsina, pumapasok sa Tian'anmen Square ang humigit-kumulang 3000 tao na nakapaligid sa imahe ni G. Deng.

Kasabay nito, mababasa sa background ang karakter na Tsino na "Palayain ang Isipan!"

Bilang puno ng ikalawang henerasyon ng liderato ng CPC, punong arkitekto rin si G. Deng ng patakarang "Reporma't Pagbubukas" at modernisasyon ng Tsina.

Noong Disyembre, taong 1978, sa ika-3 sesyong plenaryo ng ika-11 Komite Sentral ng CPC, iniharap ni G. Deng ang ideyang "Palayain ang Isipan at Hanapin ang Katotohanan sa mga Tunay na Pangyayari" at gayundin ang ideyang "itatag ang soyalistang may katangiang Tsino" at sa gayon, pumasok na ang Tsina sa yugto ng reporma't pagbubukas sa labas.

Noong 1979, iminungkahi ni G. Deng na itatag ang espesyal na sonang pangkabuhayan at buksan ang 14 na lunsod sa baybaying-dagat, galugarin ang rehiyong Pudong ng Shanghai para mapasulong ang panlahat na pagbubukas sa labas ng Tsina.

Noong 1997, sa ika-15 pambansang pulong ng CPC, ang teorya ng pagtatatag ng sosyalismong may katangiang Tsino ay nilagom bilang teorya ni Deng Xiaoping.

Noong 1997 at 1999 ayon sa pagkakasunod, ang Hongkong at Macao ay kapuwa bumalik na sa inang-bayan batay sa patakarang "Isang Bansa Dalawang Sistema" na iniharap din ni G. Deng.

Sa sektor na diplomatiko, nanindigan si G. Deng na ang kapayapaan at kaunlaran ay nagsisilbing dalawang pangunahing paksa ng daigdig at iniharap din niya ang nagsasariling mapayapang patakarang diplomatiko. Sa pagsisikap niya, noong taong 1978, narating ng Tsina't Hapon ang Kasunduan na Pangkapayapaan at Pangkaibigan; noong 1979, naitatag na ang pormal na pag-uugnayan ng Tsina't Estados Unidos; noong1989, nanormalisa na ang relasyong Sino-Ruso at kasabay nito, nagpasulong din si G. Deng sa pag-unlad ng relasyon sa pagitan ng Tsina, mga kapitbansa at mga kasapi ng ikatlong daigdig.

Ang naririnig ninyong tinig ay mula kay D. Deng at sinabi niyang "Tumahak sa sariling landas at itatag ang sosyalismong may katangiang Tsino!"

Ang nakikita ninyong ngayon ay ang slogan formation na binubuo ng mahigit 3200 tao at mababasa sa dalawang nagwawagayway na islogan ay "Manangan sa Teorya ni Deng Xiaoping!" at "Pasulungin ang Repoma't Pagbubukas at Modernisasyon ng Sosyalismo!"

Kasabay nito, ang background na karakter na Tsino ay nagbabago na sa "Reporma't Pagbubukas".

Sa patnubay ng teorya ni Deng Xiaoping, noong 1978, sa kauna-unahang pagkakataon, naisagawa sa kanayunan ng Tsina ang Household Contract Responsibility System at salamat sa sistemang ito, nakapagtatamasa ang mga magsasakang Tsino ng kalayaan sa produksiyon at distribusyon at napasulong din nito ang agrikultura ng Tsina. Simula noon, nalutas na ng Tsina ang isyu ng pagpapakain at pagpapadamit sa sambayanang Tsino.

Noong 1980, nabuksan na ang espesyal na sonang pangkabuhayan ng Tsina sa baybaying-dagat sa dakong timog-silangan ng bansa na sumasaklaw sa apat na siyudad na kinabibilagan ng Shenzhen, Zhuhai, Shantou at Xiamen at ang espesyal na sonang pangkabuhayan na ito ay naging isa pang bagong lakas na nagpapalago ng pambansang kabuhayang Tsino.

Sa iba't ibang larangan naman, kahanga-hanga rin ang mga natamong bunga ng Tsina. Halimbawa, noong 1984, napasakamay ni Xu Haifeng, ang medalyang ginto sa shooting sa Los Angeles Olympics at ito ring unang medalyang ginto na nakuha ng Tsina sa Olimpiyad.

Ang napapanood ninyo ngayon ay ang group dance na itinatanghal ng mahigit 676 na kabataang Tsino at nagpapakita ito ng sigasig ng mga kabataang Tsino.

Noong taong 1977, napanumbalik na ng Tsina ang 10-taong nahintong pambansang entrance examination para sa mga pamantasan at kolehiyo at salamat sa eksaminasyong ito, nagbabago ang tadhana ng maraming kabataang Tsino at gayundin ang tadhana ng Nasyong Tsino.

Sa proseso ng reporma't pagbubukas ng Tsina, sa pagtingkad ng kanilang masiglang isipan, malawak na pananaw at diwang inisyatibo, ang mga kabataang Tsino ay nagsisilbing gulugod ng pag-unlad ng inang-bayan at kasabay ng pagpapalalim ng reporma't pagbubukas sa hinaharap, ibayo pa silang mag-aambag, kasama ang bagong henerasyon ng kabataan, para sa kasaganaan ng bansa.

Ikatlong paksa: Pagpasok sa Bagong Siglo

Sa saliw ng musikang "Pumasok sa Bagong Panahon", ang isa pang grupo ng mga nagpaparada ay pumapasok na sa Tian'anmen Square at nakapaligid sila sa imahe ni dating Pangulong Jiang Zemin ng Tsina. Ang termino ni Pangulong Jiang ay mula katapusan ng ika-20 siglo hanggang unang dako ng ika-21 siglo at ito rin ang dahilan kung bakit ang formation na ito ay tinawag na "Pagpasok sa Bagong Siglo".

Sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Jiang, nagsulputan ang mga natamong bunga ng Tsina sa pagpapairal ng patakarang reporma't pagbubukas, lumalim ang pakikipag-ugnayan ng Tsina sa daigdig at tumaas din ang katayuan ng Tsina sa arenang pandaigdig.

Halimbawa, noong taong 1997 at 1999, magkasunod na bumalik na sa inang bayan ang HongKong at Macao. At ipinakikita naman ng katotohanan na nagiging matagumpay ang sistemang "Isang Bansa Dalawang Sistema" na pinaiiral sa mga Espesyal na Rehiyong Administratibo ng HongKong at Macao (HKSAR at MacaoSAR).

Pagpasok ng bagong siglo, sa taong 2001, nakasapi na ang Tsina sa World Trade Organization. Nitong ilang taong nakalipas, kinakitaan ang GDP ng Tsina ng taunang double-digit na paglaki!

Ang naririnig ninyong boses ay mula kay dating Pangulong Jiang at ang sabi niya ay: "Dapat walang-humpay na pasulungin natin ang sosyalismong may katangiang Tsino para magkakasamang makalikha ng maligayang pamumuhay at maaliwalas na kinabukasan!"

Mababasa sa dalawang isalogan ng formation na ito ay "Komprehensibong Magtatag ng May-Kaginhawahang Lipunan sa Mataas na Antas" at "Manangan sa Mahalagang Idea ng 'Three Represents'".

Noong taong 2000, sa ika-5 sesyong plenaryo ng ika-15 komite sentral ng CPC, nagpasiya ang naghaharing partido ng Tsina na sa simula ng bagong siglo, pumasok ang bansa sa panahon ng komprehensibong pagtatatag ng may kaginhawahang lipunan sa mataas na antas para mapabilis ang pagpapasulong ng modernisasyon ng sosyalismo sa bagong yugto. Noong taong 2002, nilinaw ng CPC ang mga tungkulin ng komprehensibong pagtatatag ng may kaginhawahang lipunan sa mataas na antas sa susunod na 20 taon at kabilang sa mga tungkulin ay pagiging higit pang maunlad ng kabuhayan, pagiging higit pang kompleto ng demokrasya, pagiging higit pang sulong ng siyensiya't edukasyon, pagiging higit pang masagana ng kultura, pagiging higit pang may-harmonya ng lipunan at pagiging higit pang maginhawa at mayaman ng mga mamamayan.

Nakalikha rin si Pangulong Jiang Zemin ng teorya na "Three Represents" na nangangahulugan na laging kumakatawan ang CPC sa tunguhin ng pag-unlad ng sulong na produktibong lakas, sa direksyon ng sulong na kulturang Tsino at sa pundamental na interes ng pinakamalawak na masa ng Tsina.

Sa saliw ng musikang "Awitin ng Yangtze River", sa pamamagitan ng kanilang group dance, mahigit 600 mananayaw na lalaki ang nagtatanghal ng dangal ng mga mamamayang Tsino sa pagpasok ng bagong siglo.

Ikaapat na paksa: Siyentipikong Pag-unlad

Pumapasok ngayon sa Tian'anmen Square ang mga nagpaparada na nakapaligid sa imahe ni Hu Jintao, kasalukuyang kataas-taasang lider ng Tsina, ang mga paraders ay.

Sa ilalim ng kasalukuyang lideratong Tsino na pinamumunuan ni Pangulong Hu Jintao, nakapasa sila sa iba't ibang pagsubok na gaya ng epidemiya ng SARS noong taong 2003, pananalasa ng malakas na pag-ulan ng niyebe sa dakong timog ng bansa noong taong 2008 at 2008 super-lindol sa Sichuan. Sa kabila naman ng mga ito, nakalikha rin sila ng iba't ibang milagro na gaya ng matagumpay na pagtataguyod sa 2008 Beijing Olympics at Paralympics. Kapansin-pansin din ang lakas ng loob ng Tsina sa pagtugon sa pandaigdigang krisis na pinansyal. Salamat sa mga mabisang katugong hakbangin, nitong nagdaang unang anim na buwan ng taong ito, nanatiling 7.1% ang bahagdan ng paglaki ng GDP ng Tsina.

Ang naririnig ninyong boses ay mula kay Pangulong Hu Jintao at sinabi niyang: "Magpunyagi tayo para makapagtamo ng bagong tagumpay sa pagtatatag ng may kaginhawahang lipunan sa mataas na antas at makasulat ng bagong kabanata ng magandang pamumuhay ng mga mamamayan!"

Mababasa sa dalawang islogan na iwinawagayway ng mga nagpaparada ay "Ipatupad ang Siyentipikong Pananaw sa Pag-unlad" at "Buong-tatag na Manangan sa Landas ng Sosyalismong May Katangiang Tsino".

Iniharap nina Hu Jintao ang Siyentipikong Pananaw sa Pag-unlad batay rito, komprehensibong umuunlad ang pambansang kabuhayan, pulitika, kultura, lipunan at ekolohiya at gayundin ang party's building-up ng CPC.

Sa saliw ng musikang "Kaarawan Ninyo Ngayong Araw", itinatanghal ang group dance na tinatawag na "Pagbati sa Inang Bayan". Ang kapansin-pansin sa sayaw na ito ay ang mahahabang manggas na yari sa pulang seda. Kadalasang humigit-kumulang kalahating metro ang haba ng manggas. Sa eleganteng pagkampay ng kanilang mahahabang manggas, naghahatid ang mga mananayaw ng kanilang pagbati sa inang-bayan.

Ikalimang bahagi: Kahanga-hangang Tagumpay

Sa bahaging ito, makikita ang mga natamong tagumpay ng Tsina sa iba't ibang larangan.

Ang formation na ito ay nagtatampok sa pag-unlad ng agrikultura ng Tsina. Makikita rin sa float ang higanteng uhay ng palay na sumasasigsag sa masaganang ani at kitang-kita rin sa float si Propesor Yuan Longping, Ama ng Hybrid Rice, academician ng Chinese Academy of Engineering.

Bilang isang malaking bansang agrikultural, nakaabot sa 800 milyon ang populasyon ng magsasakang Tsino. Ang isa sa mga milagro sa pag-unlad ng agrikultura ng Tsina nitong 60 taong nakalipas ay napapakain ng Tsina ang 22% ng buong populasyon ng daigdig sa pamamagitan lamang ng 7% ng buong bukirin ng daigdig, at sa kasalukuyan, ang karaniwang per capita production ng butil ng Tsina ay lampas na sa karaniwang lebel ng daigdig at nakaabot na sa 95% ang bahagdan ng self-sufficiecy saasse butil ng Tsina.

Ang pag-unlad ng agrikultura ng Tsina ay bunga ng isang serye ng isinagawang hakbangin ng Pamahalaang Tsino sa iba't ibang yugto. Halimbawa, pagtatag na pagtatag ng Republika ng Bayan ng Tsina, naisagawa ng Tsina ang komprensibong repormang panlupa at salamat dito, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayang Tsino, ang mga magsasaka ay nagkakaroon ng lupa. Noong 1980s, naisagawa sa kanayunan ng Tsina ang Household Contract Responsibility System at sa ilalim ng sistemang ito, nakapagtatamasa ang mga magsasakang Tsino ng kalayaan sa produksiyon at distribusyon. Noong taong 2005 naman, kinansela ng Tsina ang buwis sa agrikultura na may kasaysayan ng mahigit 2000 taon.

Napapanatili ng Tsina ang 120 milyong hektaryang bukirin at bukod dito, sa pagpapatupad ng makabagong agrikultura at paglilinang sa siyentipikong paraan, natiyak na ng Tsina ang food security.

Sarilinang nalulutas na ng Tsina ang isyu ng pagpapakain sa buong populasyon ng bansa at masasabing nagsisilbi rin itong ambag sa sangkatauhan.

Ang formation na ito na binubuo ng mga magsasaka at opisyal mula sa kababa-babaang antas ng kanayunan ng Tsina ay nagtatampok sa mga natamong bunga ng konstruksyon ng bagong kanayunan.

Kitang-kita naman sa float ang mga modelo ng magagandang nayong Tsino at mga makabagong pasilidad na agrikultural.

Pagpasok ng kasalukuyang siglo, sinimulang isagawa ng Pamahalaang Tsino ang pakataran ng "Pagkatig sa Agrikultura sa pamamagitan ng Industriya at Pagsuporta sa Kanayunan ng mga Lunsod". Noong 2005, opisyal na iniharap at sinimulang pairalin ng Tsina ang kapasiyahang ang pagtatatag ng bagong sosyalistang kanayunan ay makasaysayang misyon ng modernisasyon ng Tsina.

Sa kanayunan, pinaiiral ng pamahalaang Tsino ang walang-bayad na 9 na taong kompulsaryong edukasyon at gayundin ang bagong sistemang medical na rural cooperative. Sa taong 2009, sinimulan na ring isagawa ng Tsina ang pilot project ng bagong rural endowment insurance.

Sa kasalukuyan, halos 90% ng nayong administratibo ng buong Tsina ang may linya ng bus. Kalahati ng kabuuang populasyon ng rural families ang may sariling landline. 95% ng mga township ang nakabitan na ng broad band at maraming magsasakang Tsino ang nakakakuha ng kinakailangang impormasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa internet.

Ang formation na ito ay binubuo ng mga kinatawan ng manggagawang Tsino at migrant workers, iyong mga magsasaka na nagtatrabaho sa lunsod.

Ang engranahe naman sa float ay simbolo ng di-mauubos na lakas ng pag-unlad ng sektor industriyal ng Tsina.

Mula sa abang simula, pagkaraan ng 60 taong pag-unlad, naitatag na ng Tsina ang makabagong sistemang industriyal. Hanggang sa kasalukuyan, 10 taong singkad na nagsisilbing pinakamalaking bansa sa daigdig ang Tsina pagdating sa produksyon ng asero. Sa taong ito, sa kabila ng matumal na kabuhayang pandaigdig, 7 buwang singkad na nangunguna sa daidig ang benta ng sasakyang-de-motor ng Tsina.

Sa loob ng 60 taon lamang, ang Tsina ay naging isang bansa na nasa kalagitnaan ng industriyalisasyon mula sa isang atrasadong bansang agrikultural at para sa mga bansang kanluranin naman, ang proseso ay tumagal mula 200 hanggang 300 taon.

Kabilang sa formation na ito ang mga kinatawan ng sektor ng transportasyon.

Sa kasalukuyan, sumasaklaw sa buong bansa ng network ng transportasyon sa lupa, sa himpapawid at sa dagat.

Sa kasalukuyan, nangunguna sa daigdig ang bolyum ng inaangkat at iniluluwas na kalakal sa lahat ng mga puwerto ng Tsina. Nasa ikalawang puwesto naman ang kabuuang haba ng mga lansangan ng bansa…

Ang formation na ito ay binubuo ng mga kinatawan mula sa sektor ng enerhiya ng Tsina at ang float ng formation ay pinatatakbo ng bagong enerhiya.

Nitong 60 taong nakalipas, nananangan ang Tsina sa sistema ng self-sufficent sa suplay ng enerhiya. Halimbawa, kabilang sa mga kapansin-pansing proyektong pantubig ng Tsina ay ang Three Gorges Water Control System ng Yangtze River at proyekto ng paghahatid ng tubig mula sa katimugan ng bansa pahilaga. Kasabay nito, aktibo ang Tsina sa pandaigdig na pagtutulungang pang-enerhiya sa aspekto ng langis, natural na gas, natural na uranium, karbon, koryente, wind power, biofuel at iba pa.

Ang formation na ito ay binubuo ng mga trabahador at boluntaryo mula sa sektor ng pangangalaga sa kapaligiran. Kasabay ng pag-unlad ng pambansang kabuhayan, lumalakas din ang pagpapahalaga ng mga mamamayang Tsino sa kapaligirang ekolohikal.

Noong 1960s, inilabas ng Tsina ang unang komprehensibong regulasyon sa pangangalaga sa kapaligiran. Noong 1990s naman, naging pambansang patakaran na ang pangangalaga sa kapaliran at sa kasalukuyan, nagsisilbing pambansang estratehiya ang pagsasakatuparan ng sustenableng pag-unlad.

Para sa mga karaniwang Tsino, usong uso rin ang pangangalaga sa kapaligiran. Halimbawa, sa tag-init, hindi bababa sa 26 degree Celsius ang temperatura ng air con. Mas gustong gumamit ng public transport ang mga mamamayan. At sa tagsibol, maraming Tsino sa apat na sulok ng bansa ang nakikilahok sa kompulsaryong pagtatanim ng mga puno.

Para sa panig ng gobernong Tsino naman, ang pagtupad sa tungkulin ng pagbabawas ng polusyon at pagtitipid sa likas na yaman ay nailakip na sa sistema ng pagtasa sa trabaho ng mga pamahalaang Tsino sa iba't ibang antas.

Nagsisilbing target ng Pamahalaang Tsino ang pagtatatag ng lipunan na nagtatampok sa pagtitipid sa yaman at pangangalaga sa kapaligiran.

Sa formation ng demokratikong pulitika ay makikita ang mga kinatawan mula sa Kongresong Bayan, Pulitikal na Konsultatibong Kapulungan ng mga Mamamayang Tsino o CPPCC, personaheng walang kinaaanibang partido, sektor na panrelihyon, All-China Federation of Industry and Commerce, HKSAR at MacaoSAR.

Pagkaraan ng 60 taong pag-unlad ang demokratikong pulitika ng Tsina ay nagtatampok sa sistema ng Kongresong Bayan, Mekanismo ng Pagtutulungang Multi-partido at Konsultasyong Pulitikal sa ilalim ng Pamumuno ng CPC, sistema ng awtonomiya sa mga rehiyong pinaninirahan ng mga pambansang minorya at sistema ng pamamahala sa sarili ng mga mamamayan sa kababa-babaang antas ng bansa.

Ang formation na ito ay nagtatampok sa saligang patakaran ng Tsina na pamamahala sa bansa ayon sa batas.

Ang Konstitusyon ay saligang batas ng Tsina at sa kasalukuyan, naitatag na sa kabuuan ang sosyalistang sistemang pambatas na may katangiang Tsino.

Ang formation na ito ay binubuo ng mga alagad ng siyensiya at mga inhinyero. Makikita naman sa float ng formation na ito ang mga modelo ng computer, at operation panel ng laboratoryo.

Noong unang dako ng Bagong Tsina, mahigit 30 lamang ang kabuuang bilang ng mga instituto ng pananaliksik ng bansa at wala pang 50 libo ang bilang ng mga tauhang pansiyensiya't panteknolohiya. Sa baseng ito, walang humpay na nakalikha ang mga siyentistang Tsino ng iba't ibang milagro na gaya ng pagpapasabog ng atomic bomb, hydrogen bomb at paglulunsad ng satellite.

Sa kasalukuyan, isang pambansang estratehiya ng Tsina ang pagpapasigla ng bansa sa pamamagitan ng siyensiya't edukasyon.

Ang kasalukuyang pumapasok sa Tian'anmen Square ay ang mga kinatawan mula sa sektor na pangkalawakan ng Tsina.

Nitong 60 taong nakalipas, kinakitaan ng ang Tsina ng mabilis na pag-unlad ng industriyang pangkalawakan at sa kasalukuyan ang Tsina ay nagsisilbing ikatlong bansa sa daigdig na nakapagsasagawa ng manned spaceflight.

Ang formation na ito ay binubuo ng mga kinatawang guro at estudyanteng Tsino.

Noong taong 1986, sinimulang pairalin ng Tsina ang Batas sa Kompulsaryong Edukasyon. Noong 2001, naisakatuparan na ng Tsina ang estratehikong target na isagawa ang siyam na taong kompulsaryong edukasyon sa buong bansa at pawiin sa kabuuan ang kamangmangan ng kabataan.

Ang formation na ito ay binubuo ng mga alagad ng sining.

Sa kasalukuyan, nakaabot na sa 2800 ang bilang ng mga aklatang pampubliko sa apat na sulok ng bansa at lampas na sa 1000 ang bilang ng mga museo at museong memoryal.

Sa kabila ng pandaigdig na krisis na pinansyal, nitong nagdaang Hulyo, pinagtibay ng Tsina ang Plano ng Pagpapasigla ng Industriyang Kultural at ito ay nagpapahiwatig na nagiging isa na sa mga pambansang estratehiya ang pagpapaunlad ng industriyang ito.

Ang formation na ito ay nagtatampok sa palakasan. Ang tatlong palapag na float ng formation ay sumasagisag sa pagpapalakas ng katawan ng sambayanang Tsino, tradisyonal na palakasan at kompetetibong palakasan.

Simula sa kasalukuyang taon, ang ika-8 ng Agosto ay nagsisilbing Araw ng Pagpapalakas ng Katawan ng Sambayanang Tsino.

Sapul nang itatag ang Bagong Tsina, mahigit 2300 championships na ang napasakamay ng mga atletang Tsino at nasira nila ang 1200 world record.

Sa saliw ng theme song na "Ikaw at Ako" ng 2008 Beijing Olympics, nakikita ninyo ang formation na nagtatampok sa paligsahang ito.

Makikita ang mga simbolo ng Beijing Olympics na gaya ng Bird's Nest, sulo, Fuwa at iba pa.

Ang formation na ito ay nagtatampok sa serbisyong medikal ng Tsina.

Nitong 60 taong nakalipas, walang-humpay na sumusulong ang sistema ng kalusugang pampubliko at serbisyong medikal ng Tsina at inisyal na naitatag din ang saligang healthcare system ng bansa. Ang karaniwang tagal ng buhay ng mga mamamayang Tsino ay nakaabot na sa 73 taon mula sa 35 bago itatag ang Bagong Tsina.

Ang formation na ito ay nagtatampok sa pagtatatag ng "may-harmonyang lipunan".

Noong 2004, iniharap ng Pamahalaang Tsino ang estratehikong target ng pagtatatag ng may-harmonyang lipuan na may katangian ng demokrasya, pamamahala ayon sa batas, pagkakapantay-pantay, katwiran, katapatan, pagkakaibigan, kasiglahan, kaayusan at mapayapang pakikipamuhayan ng tao at kalikasan.

Ang formation na ito ay nagpapakita ng lakas ng loob at pagkakaisa ng sambayanang Tsino sa harap ng iba't ibang pananalasa ng kalikasan!

Ang formation na ito ay binubuo ng mga nagbalik na overseas Chinese, at mga overseas at ethnic Chinese.

Ang mga modelo ng Huanghe River at Yangtze River sa float ay kapuwa simbolo ng diwa ng Nasyong Tsino.

Sa kasalukuyan, matatagpuan sa mahigit 100 bansa't rehiyon ang mga estudyanteng Tsino at kasabay nito, buong-sikap na lumilikha ang Pamahalaang Tsino ng magagandang kapaligiran para umuwi sa inang bayan ang mga estudyante sa ibayong dagat.

Kabilang sa formation na ito ang mga kaibigang dayuhan, dalubhasang banyaga at estudyanteng dayuhan sa Tsina.

Ang float ng formation ay nagtatampok sa kasalukuyang tema ng daigdig na "kapayapaan, kaunlaran at kooperasyon".

Hanggang sa kasalukuyan, nakasapi na ang Tsina sa mahigit 100 organisasyong pandaigdig, nakalagda sa mahigit 300 kasunduang pandaigdig ang Tsina at nakalahok sa 22 misyong pamapaya ng UN.

Ikaanim na bahagi: Dakilang Nasyong Tsino

Ang bahaging ito ng civilian parade ay nagtatampok sa iba't ibang lugar ng Tsina.

900 mananayaw na nakabihis ng katutubong kasuotan ng 56 na lahing Tsino ay naghahandog ngayon ng pagtatanghal na sumasagisag sa pagmamahal sa inang-bayan at pagkakaisa ng sambayanang Tsino.

Bukod sa Han Nationality na may pinakamalaking populasyon ng Tsina, meron pang 55 pambansang minorya ang Tsina. Noong taong 1955, upang mapangalagaan ang pantay na karapatan at interes ng mga pambansang minorya, sinimulang pairalin ng Tsina ang sistema ng awtonomiya ng mga rehiyong pinaninirahan ng mga pambansang minorya. Kasabay nito, pinahahalagahan din ng Pamahalaang Tsino ang pangangalaga sa kalayaan sa pananampalataya ng mga pambansang minorya at katutubong kultural at kaugalian. Bukod dito, nakapagtatamasa rin ang mga pambansang minorya ng mga preperensyal na patakarang pinansyal at preperensyal na patakaran ng pagpasok sa paaralan ng mga anak.

Ang formation na ito na binubuo ng 2200 tao ay simbolo ng pagkakaisa at kaunlaran ng iba't ibang lahing Tsino. Gawin nating halimbawa ang limang rehiyong awtonomo ng Tsina. Padating sa Inner Mongolia, 7 singkad na nangunguna sa buong bansa ang bilis ng paglaki ng kabuhayan nito. Para sa Ningxia, noong taong 2008, umaabot na sa 107 bilyong Yuan ang GDP nito at noong taong 1958 naman, ang GDP nito ay 329 milyong Yuan. Para sa Tibet, halos 10 taong singkad na nananatiling 12% ang taunang paglaki ng GDP nito. Para as Xinjiang naman, noong taong 2008, nakaabot sa 420.3 bilyong Yuan ang GDP nito at noong 1955 nang itatag ito, ang GDP nito ay 1.2 biyong Yuan. Pagdating sa Guangxi naman, noong taong 2007, lumampas na sa 590 bilyong Yuan at noong taong 1958 nang itatag ito, ang GDP ay 14.6 na bilyong Yuan lamang.

Ito ang pinakamalaking formation na binubuo ng mahigit 6200 tao at nakapaligid-ligid sila sa mga float na nagtatampok sa 31 munisipalidad, lalawigan at rehiyong awtonomo sa mainland at gayundin sa HKSAR, MacaoSAR at Taiwan.

Ang unang nakikitang float ay nagtatampok sa Beijing, kabisera ng bansa at sentrong pampulitika, pangkabuhayan, pangtransportasyon at pangkultura ng Tsina.

Mahigit 3000 taon ang kasaysayan ng Beijing at meron din itong pinakamaraming pandaigdig na pamanang kultural sa buong mundo.

Ang formation na ito ay sumasagisag sa Munisipalidad ng Tianjin. Bilang pinakamalaking bukas na baybayin-lunsod sa dakong hilaga ng Tsina, ang Tianjin ay nasa sentro ng Rim-Bohai Sea Economic Circle. Nagsisilbi rin itong sentro ng transportasyong pandagat at sentrong industryal sa kahilagaan ng Tsina.

Sa Binhai, Tianjin, matatagpuan din ang pinakamalaking artificial port, pinakamalaking potensyal na consumer market at pinakakompletong inpraestruktura ng bansa.

Sa kasalukuyan, sa 500 nangungunang bahay-kalakal sa daigdig, 128 na ang nakapagtayo ng pabrika sa Tianjin.

Noong taong 2008, ang Tianjin ang napili bilang pinakamasayang lunsod sa buong Tsina.

Ang float na ito ay nagtatampok sa Lalawigang Hebei.

Ang Hebei ay isa sa mga pangunahing lugar ng produksyon ng bulak ng Tsina. Kombinyente ang transportasyong pandagat ng Hebei at sa kasalukuyan, naitatag na nito ang ugnayang pangkalakalan sa mahigit 170 bansa't rehiyon ng daigdig.

Ang float na ito ay nagtatampok sa lalawigang Shanxi.

Ang Shanxi ay isa sa mga pinagmumulang pook ng Nasyong Tsino at tinagurian din itong "Museo ng Sinaunang Kulturang Tsino".

Mayaman din ang Shanxi sa yamang mineral at nagsisilbi rin ito isa sa anim na pandaigdig na base ng karbon.

Noong taong 2006, nagsimulang mahanay sa ikalawang yugto ng bansa ang GDP ng Shanxi.

Ang float na ito ay sumasagisag sa Rehiyong Awtonomo ng Inner Mongolia sa dakong hilaga ng Tsina na kahangga sa Mongolia at Rusya.

Talampas ang karamihan ng mga bahagi ng Inner Mongolia.

Bilang unang rehiyong awtonomo ng Tsina, naitatag ang Inner Mongolia noong taong 1947 at pitong taong singkad na nangunguna ito sa buong bansa pagdating sa bilis ng paglaki ng kabuhayan.

Ang float na ito ay simbolo ng Lalawigang Liaoning sa dakong hilaga-silangan ng Tsina.

Nang itatag ang Republika ng Bayan ng Tsina, nagsilbi itong pambansang baseng industriyal at sa kasalukuyan naman, sa ilalim ng pambansang patakarang "Muling Pagpapasigla ng mga Dating Baseng Industriyal sa Dakong Hilaga-Silangan" na sinimulang pairalin noong taong 2003, kinakaharap naman ng Liaoning ang bagong pagkakataon at aktibong pinasusulong ngayon nito ang inobasyong panteknolohiya para maisakatuparan ang muling pag-ahon.

Ang float na ito ay nagtatampok sa Jilin, isa pa ring lalawigan sa dakong hilaga-silangan ng Tsina.

Mataba ang lupa ng Jilin at masagana rin ito sa yamang panturismo. Ang Changbai Mountain Natural Reserve na tinaguriang "Museo ng Kalikasan" ay isa sa mga reserve ng daigdig na may pinakanatural na ekolohiya.

Ang float na ito ay nagpapakita ng katangian ng Heilongjiang, isa sa tatlong lalawigan sa dakong hilaga-silangan ng Tsina.

Ang Heilongjiang ay tinagurian ding pambansang bigasan at minahan ng langis ng Tsina.

Nitong ilang taong nakalipas, nagiging mabilis ang pag-unlad ng Heilongjiang at sumusulong din ang pakikipagtulungan nito sa dulong silangan ng Rusya.

Sa float ng Munisipalidad ng Shanghai, kitang-kita ang Haibao, mascot ng 2010 Shanghai World Expo.

Bilang pinakamalaking syudad, sentrong pansiyensiya't panteknolohiya, sentrong pangkalakalan, sentrong pinansyal at sentro ng impormasyon ng Tsina, meron ding pinakamalaking baseng industriyal at pinakamalaking puwerto ng kalakalang panlabas ng bansa.

Makikita at mararamdaman din sa Shanghai ang iba't ibang kilalang kultura ng daigdig.

Sa kasalukuyan, nagsusumikap ang Shanghai para maitatag ang sarili bilang pandaigdig na sentrong pinansyal at pandaigdig na sentro ng transportasyon.

Ang float na ito ay nagtatampok sa Lalawigang Jiangsu sa Delta ng Yangtze River.

Dahil sa matabang lupa at mayamang produkto nito, ang Jiangsu ay itinuturing ding "Lupa ng Kasaganaan".

Bilang isang malakas na economy ng Tsina, ang bahagdan ng paglaki ng GDP ng Jiangsu ay mas mataas kaysa sa karaniwang lebel ng bansa.

Ang float na ito ay sumasagisag sa baybaying Lalawigang Zhejiang sa dakong timog-silangan ng Tsina. Isa rin itong probinsyang Tsino na nagbubukas sa labas.

Kapuwa sulong ang agrikultura at industriya ng Zhejiang. Noong taong 2008, naglunsad ito ng proyektong probinsyal na naglalayong pasulungin ang kakayahan ng sarilinang inobasyon ng lalawigan.

Ang float na ito ay nagpapakita ng katangian ng Anhui, isang inland province. Ito rin ang pinagmulan ng prehistoric na civilization ng Tsina at noong taong 1978, sinimulan sa lalawigang ito ang reporma sa kanayunan ng Tsina.

Salamat sa pambansang estratehiyang "Pagpapaahon ng Gitnang Tsina" na sinimulang pairalin noong 2005, sinasalubong ng Anhui ang bagong pagkakataon.

Ang float na ito ay kumakatawan sa baybaying Lalawigang Fujian na katapat ng Taiwan.

Tinaguriang "Lupang Tinubuan ng mga Overseas at Ethnic Chinese" ang Fujian at lampas sa 10 milyon ang bilang ng mga overseas at ethnic Chinese na taga-Fujian.

Mayaman din ito sa yamang panturismo.

Ang float na ito ay nagtatampok sa Lalawigang Jiangxi. At ang Mt. Jinggang ng lalawigan ay tinaguriang "Duyan ng Rebolusyong Tsino". Sa kasalukuyan naman, nananangan ang Jiangxi sa sustenabeng pag-unlad at pangangalaga sa ekolohiya.

Sapul nang itatag ang Bagong Tsina, malaki ang ibinibigay na ambag ng Jiangxi sa food security ng bansa.

Ang float na ito ay sumasagisag sa Lalawigang Shandong. Mahigit 3000 kilometro ang haba ng coastline ng Shandong at katangi-tangi rin ang yamang pandagat nito.

Ang float na ito ay nagtatampok sa Lalawigang Henan. Ang Henan ay mahalagang pinanggalingan kapuwa ng sibilisasyong Tsino at nasyong Tsino. Nagsisilbi rin itong pinakamalaking lalawigang agrikultural at hanggang taong 2007, walong taong singkad na nangunguna sa buong bansa ang produksyon ng butil ng Henan.

Ang unang Futures Exchange ng Tsina ay matatagpuan sa Henan.

Ang float na ito ay sumasagisag sa Lalawigang Hubei. Bilang isang pangunahing baseng industriyal ng Tsina, ang industriya ng kotse ay ang pillar industry ng lalagiwan.

Ang float na ito ay nagtatampok sa Lalawigang Hunan. Ang Hunan ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Yangtze River at bilang isang malaking tradisyonal na lalawigang agrikultural, masagana ito sa produksyon ng isda at bigas. Sa kasalukuyan naman, buong-sikap na nagpapasulong ang Hunan ng sarilinang inobasyong pansiyensiya't panteknolohiya.

Ang float na ito ay kumakatawan sa Lalawigang Guangdong, isa sa pinakasulong na lugar ng Tsina.

Noong 1980, sa pagpapatupad ng patakarang reporma't pagbubukas sa labas, unang nabuksan na ng Tsina ang espesyal na sonang pangkabuhayan ng bansa sa Gunagdong na sumasaklaw sa apat na siyudad na kinabibilagan ng Shenzhen, Zhuhai, Shantou at Xiamen. At sa kasalukuyan naman, nangunguna pa rin sa buong bansa ang Guangdong pagdating sa pagpapasulong ng pambansang reporma't pagbubukas.

Ang float na ito ay sumasagisag sa Rehiyong Awtonomo ng Lahing Zhuang ng Guangxi na may pinakamalaking populasyon ng pambansang minoriya ng Tsina.

Makakaranas ang mga turista ng makukulay na katutubong kultura ng 12 grupong etniko na naninirahan sa Guangxi.

Humihigpit din ang pag-uugnayan ng Guanxi at mga bansang Asean.

Ang float na ito ay simbolo ng Lalawigang Hainan, isla sa dulong timog ng Tsina.

Bilang pinakamalaking espesyal na sonang pangkabuhayan ng Tsina, mayaman din sa yamang panturismo ang Hainan at nagsusumikap din ito sa pagpopromote ng yamang ito sa buong daigdig.

Ang float na ito ay nagtatampok sa Chongqing, isa sa apat na munisipaldad ng Tsina. Sa loob ng Chongqing, matatagpuan ang Three Gorges Water Control Project, pinakamalaking proyektong pantubig ng daigdig.

Ang float na ito ay kumakatawan sa Lalawigang Sichuan. Sa kabila ng pananalasa ng 2008 super-lindol, salamat sa suporta ng kababayang Tsino at mga kaibigang dayuhan, buong-sikap na muling nagtatayo ang mga taga-Sichuan ng kanilang tahanan at nananalig ang lahat na gaganda pa ang kinabukasan ng Sichuan!

Ang float na ito ay nagtatampok sa Lalawigang Guizhou na pinaninirahan ng iba't ibang lahing Tsino. Mayaman din ang Guizhou sa yamang-tubig at karbon.

Ang Alak na Maoutai ng Guizhou, kasama ang Whisky ng Britanya at Brandy ng Pransiya ay itinuturing na tatlong pinakakilalang distilled liquor.

Ang float na ito ay simbolo ng Lalawigang Yunnan na pinaninirahan ngm 52 lahing Tsino.

Tinagurian din ang Yunnan na "Kaharian ng Hayop", "Kaharian ng Halaman" at "Kaharian ng Non-ferrous Metal".

Mayaman ito sa yamang panturismo at matatagpuan din dito ang mga pandaigdig na pamanang kultural ng UNESCO at mga pambansang scenic spot.

Ang float na ito ay sumasasisag sa Rehiyong Awtonomo ng Tibet.

Sapul nang itatag ang Tibet noong taong 1965, walang humpay na sumusulong ang rehiyong ito at halos 10 taong singkad na nananatiling 12% ang taunang paglaki ng GDP nito.

Nangunguna rin ang Tibet sa buong bansa sa pagsasagawa ng walang-bayad na kompulsaryong edukasyon, sa pagbibigay ng medicare sa mga residente ng lunsod at sa pagkakaloob ng walang-bayad na serbisyong medikal sa mga pastol at magsasaka.

Ang kasalukuyang pumapasok sa aming paningin na float ay simbolo ng Lalawigang Shaanxi na nasa sentral na bahagi ng Tsina. Ito rin ang lugar na pinanggalingan ng kulturang Tsino. Noong sinaunang panahon, nagsisilbi rin itong kabisera ng mga dinastiyang Tsino.

Ang kilalang Silk Road ay nagsimula rin sa lalawigang ito. Sikat na sikat din ang relikyang tarrecotta rito na tinaguriang 8th wonder of the world.

Sa kasalukuyan, ang pumapasok sa lens ay ang float ng Gansu. Ito ring pook ng pinagmulan ng Nasyong Tsino. Noong araw, dumadaan dito ang kilalang kilalang Silk Road.

Ang float na ito ay kumakatawan sa Lalawigang Qinghai na nasa dakong hilaga-silangan ng Qinghai-Tibet Plateau.

Pinagmumulan din ito ng Huanghe River at Yangtze River. Matatagpuan din sa Qinghai ang pinakamalaking inland saltwater lake na tinatawag na Qinghai Lake.

Mayaman din ang Qinghai sa mga yamang mineral at yamang panturismo.

Ang float na ito ay sumasagisag sa Rehiyong Awtonomo ng Ningxia Hui sa dakong hilaga-kanluran ng Tsina.

Nagdadaan din ng Ningxia ang Silk Road. Mataba ang Kapatagan ng Ningxia na angkop sa pagdedebelop ng agrikultura.

Sa kasalukuyan, batay sa pambansang estratehiyang "paggagalugad sa dakong hilaga-kanluran ng bansa", buong-sikap na pinasusulong ng Ningxia ang industriya ng medicinal herb nito.

Ang float na ito ay kumakatawan sa Rehiyong Awtonomo ng Uyghur ng Xinjiang, pinakalalaking rehiyong administratibo ng Tsina.

Mahilig at mahusay sa pagsasayaw ang mga taga-Xinjiang at ang lugar na ito ay mayaman din sa iba't ibang prutas na gaya ng ubas at Hami melon.

Katangi-katangi rin ang yamang panturismo ng Xinjiang na gaya ng Heavenly Pond (Tianchi), lawa sa taluktok ng Tianshan Mountain at sinaunang lunsod ng Loulan.

Sa kasalukuyan, nakikinabang din ang Xinjiang sa pambansang estratehiyang "paggagalugad sa dakong hilaga-kanluran ng bansa".

Ang kasalukuyang float ay kumakatawan sa Espesyal na Rehiyong Awtonomo ng HongKong.

Sa Opium War noong taong 1842, sinakop ang HK ng Britanya at naging koloni ng huli. Noong Hulyo Uno, taong 1997, nakabalik na ang HK sa inang bayan.

Tanyag na tanyag ang HK bilang pandaigdig na sentro ng pinansya, serbisyo at transportasyon.

Ang float na ito ay simbolo ng spesyal na Rehiyong Awtonomo ng Macao na ang lotus ay nagsisilbing simbolik na bulaklak.

Noong araw, isang maliit na nayon ng pangingisda lamang ang Macao. Noong ika-16 siglo, inupahan ito ng Portugal at nagbalik ito sa inang bayan noong ika-20 ng Disyembre, taong 1999.

Ang Macao ay isa sa mga pinakamayamang lugar sa daigdig.

Ang float na ito ay simbolo ng Taiwan, isang di-maihihiwalay na bahagi ng Tsina.

Sa kasalukuyan, mapayapang umuunlad ang relasyon ng Taiwan at mainland ng Tsina at ito ang komong hangarin ng magkababayang Tsino ng magkabilang pampang ng Taiwan Straits.

Ikapitong bahagi: Maaliwalas na Kinabukasan

Ang formation na ito ay binubuo ng mga teenagers na sumasagisag sa pag-asa at kinabukasan ng Tsina.

Ayon sa pambansang estratehiya ng Tsina, sa taong 2021, ika-100 anibersaryo ng pagkakatatag ng CPC, maitatatag na ang may kaginhawahang lipunan sa mas mataas na lebel at sa taong 2049, ika-100 anibersaryo ng pagtatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina, pundamental na maisasakatuparan na ang modernisasyon at maitatatag na ang makabagong sisyalistang bansa na nagtatampok sa kasaganaan, demokrasya, sibilisayon at harmonya.

Ang pagtatanghal na ito ay handog ng mahigit 1400 estudyante mula sa mga mababa't mataas na paaralan ng Beijing.

Kabilang sa kanilang ginagamit na instrumentong musikal ay ang trumpet, saxophone at iba pa.

Ang formation na ito ay binubuo ng mga Young Pioneers na mula 8 hanggang 14 na taon.

Mahigit 5000 batang may hawak na makukulay na lobo at bulaklak. Ang float ng formation ay punong puno na rin ng mga bulaklak na sumasagisag sa kasaganaan ng kinabukasan ng inang-bayan.

Kasabay ng musikang "Awitan ang Inang-bayan", ang mga bata ay nagpakawala na ng mga lobo samantalang 60 libong kalapati ang pumapailanglang din sa kalangitan!

Ipinatalastas ni Liu Qi ang pagtapos ng selebrasyon ngayong umaga.

Tapos na ang online coverage sa pagdiriwang para sa ika-60 anibersaryo ng pagkakatatag ng Republika ng Bayan ng Tsina!

Maraming maraming salamat sa inyong pagsalo!