I: Teritoryo, Yaman at Populasyon
II:
Pulitika
III:
Kabuhayan
IV:
Diplomasiya
V: Turismo
VI: Nasyonalidad at Relihiyon
VII: Arkitektura
VIII: Edukasyon, Siyensiya't Teknolohiya
IX: Pangangalaga sa Kapaligiran
X: Taiwan
XI: Xinjiang at Tibet
XII: Kababaihan
XIII: Tradisyonal na Medisina
XIV: Kasaysayan
XV: Panitikang Klasikal
XVI: Kuwentong-bayan
XVII: Kilalang Tsino sa
Sinaunang Panahon

XVIII: Kaugaliang-bayan
XIX: Tradisyonal na Opera
XX: Online Museum
XXI: Arteng-bayan
XXII: Pamanang Pandaigdig
XXIII:
Instrumentong Musikal
XXIV: Musisyan