Pantay na Karapatan ng Kababaihan Sa Pagkakasal at sa Pamilya
中国国际广播电台

Sa 3.5 bilyong pamilya sa Tsina, karamihan ay nabuo sa pamamagitan ng sariling pagpapasiya at legal na pagkakasal na nababatay sa pagmamahalan. Pantay-pantay ang ugnayan at mabuti ang pagsasamahan ng mga miyembro ng pamilya. Ang kababihan ay nagtatamasa ng lubos na karapatan ng tao at karapatan sa ari-arian.

Noong Abril ng 2001, ipinatalastas ng Pamalagiang Komite ng Pambansang Kongresong Bayan ang sinusugang "Batas tungkol sa Pagkakasal". Ipinagbabawal ng bagong batas ang bigamya, ang paglilive-in at ang karahasan sa pamilya. Idinagdag pa sa bagong batas ang regulasyon ng walang bisang kasal, ang alituntunin tungkol sa ari-arian ng mag-asawa at ang alituntunin tungkol sa pagbayad pinsala sa diborsyo. Sa gayo'y napahitpit ang pagparusa sa mga kilos na sumira sa kasal at pamilya at naprotektahan sa pamamagitan ng batas ang katayuan ng kababaihan sa pagkakasal at pamilya sa kasalukuyang panahon.

Noong taong 2000, ang Pambansang Pederasyon ng Kababaihan ng Tsina at ang Kawanihan ng Estadistika ng Estado ay magkasamang nagsagawa ng pagsisiyasat sa katayuan ng kababaihan sa lipunan. Ayon sa pagsisiyasat, 93.2% sa mga kababaihan sa lunsod at kanayunan ay nagpahayag ng kasiyahan sakanilang kasal.