>>[Tula sa Sinaunang Panahon]
Su Shi--Talentong manunulat
Du Fu--Sage Poet
Li Bai--Fairy Poet
Panulaang Tang
Tao Yuanming--makatang naninirahan nang ligpit
Si Qu Yuan at ang kanyang mga tula
Shi Jing--Koleksyon ng mga tula
>>[Drama sa Sinaunang Panahon]
Li Yu--Dramatista
Si Guan Hanqing at Yuan Drama
>>[Nobela sa Sinaunang Panahon]
Si Pu Songling at Liao Zhai Collection
Paglalakbay sa Kanluran
Kuwento ng Tatlong Kaharian
Dream of the Red Chamber
>>[Epiko]
Epiko ni Haring Gesar
Epiko ni Jangur
Epiko ni Manas