>>[Alamat]
Pagbarina ng kahoy para makuha ang apoy
Pagpapamana ng trono ni Yao kay Shun
Limang banal na bundok
Pan Gu--manlilikha ng mundo
Kuwento hinggil sa pinagmulan ng tao
Kuwento nina Niulang at Zhinv
Paghabol ni Kua Fu sa araw
Nilabanan ng Emperador Huangdi si Chi You
Pagdutla ni Hou Yi sa Araw
Paglipad ni Chang E sa buwan
Pagkontrol ng tubig nina Gun at Yu
Hou Ji at limang pananim
>>[Pabula]
Pagdagdag ng mga paa sa pagguhit ng ahas
Kuwento ukol sa batong ihada
Kuwento ni Bian Que
Sariling Dunong
Kuwento ukol sa palaka sa balong
Paghiram ng sora ng kilabot ng tigre
Kuwento ni Yu Gong
Taoista ng Laoshan
G. Dong Guo at lobo sa Zhong Shan
Pagpunta sa timog sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng karosa pahilaga
>>[Kuwento hinggil sa interes]
Alamat hinggil sa Bundok ng Wutaishan
Kuwento ng West Lake
Monasteryo ng Yonghegong
Pagodang kahoy sa Shanxi
Kuwento ng Palasyo ng Potala
Suspended Temple sa Shanxi
Palasyong Imperyal ng Shenyang
Three Gorges ng Ilog Yangtze
Lapidang walang titik
Kuwento ng Bundok ng Lushan
Kuwento ng Bundok Huangshan
Templo ng Jinci
>>[Kawikaan]
Ang talas na isip ni Kong Rong noong bata pa siya 
Ang tilaok na yumanig sa lahat
Lumagos ang pana sa puno ng willow mula sa layong 100 hakbang
Hindi yuyuko dahil sa sahod na limang dekalitrong bigas
Paglipad ni Chang E sa Buwan
Humingi ng dagdag na sahod si Dongfang Shuo
Magandang ngiting nagpabagsak sa isang Dinastiya
Hinarap ni Han Xin ang kahihiyan
Paghiram ng sora ng kilabot ng tigre
Paghahati-hati ng lugaw at pag-uulam ng pickles
Mahal ang Papel sa Louyang
Pagrerekomenda ni Mao Sui sa sarili
Panaginib sa Nanke
Muling nabuo ang nahating salamin
Kumatha ng Tula habang naglalakad ng 7 hakbang
Una'y mapagmataas, pagkatapos ay magalang
Mga Tanhua sa Qujiang
Naging tigre dahil sa sabi ng tatlo katao
Kinubkob sa lahat ng dako
Sumilip sa pader ang babaeng kapitbahay
>>[Kuwento hinggil sa Katalinuhan]
Zhang Heng at seismoscope
Dalawang peaches na pumatay sa tatlong heneral
Pagsupil ni Ximen Bao sa tubig
Nanalo si Tian Ji sa karera ng kabayo
Hinimok ni Chu Long si Emperatris Dowager Zhao
Manghiram ng mga pana sa pamamagitan ng thatched boat
Kuwento hinggil kay Mo Zi
Pakanang bakanteng lunsod
>>[Kuwentong Militar]
Sinugpo ni Zhou Yafu ang rebelyon ng pitong Kaharian
Kubkubin ang Wei upang mailigtas ang Zhao
Labanan sa Jingxing
Labanan ng Guandu
Labanan sa Ilog Feishui
Labanan sa Changping
Nagpatuloy hanggang sa katapusan nang hindi tumitigil
Labanan sa Baiju
Labanan sa Chibi
Bangkete sa Hongmen