>>[Emperador]
Qin Shi Huang
Liu Bang--Emperador Gaozu ng Dinastiya ng Han
Da Yu  •Sina Yao at Shun  •Shen Nong Shi
Fu Xi Shi
>>[Pulitisyan at Ideolohista]
Han Fei--Pilosopiya sa lehilista
Zhuang Zi  •Mencius
Confucius
Lao Dan--tagapagsimula ng Taosimo
>>[Siyentista]
Si Zu Chongzhi at ang π
Li Shizhen--siyentista ng medisina
Zhang Heng--Tanyag na Astronomo sa Panahon ng Eastern Han 
>>[Mga iba pa]
Hua Tuo--kamiha-himalang manggagamot
Pag-aalisa Nina Chen Sheng at Wu Guang
Wang Zhaojun  •Yan ZiSu Wu
Guanzhong at Baoshuya  
Haring ChuzhuangwangYu Boya at Zhong Ziqi
Sun Wu--Ninuno ng mga Estratehistang Militar
Qi JiguangXuanzhuang •Jianzhen