>>[Kaugalian ng mga kapistahan]
Sping Festival
Double-Seven Day
Chongyang Festival
Duanwu Festival
Yuanxiao Festival
Spring Festival ng mga pambansang minorya
Laba Festival
Bispera ng Bagong Taon ng Tsina
>>[Kaugalian ng mga mamamayan]
Winter Solstice
Qingming Festival
Sakripisyo sa Kitchen God
Kasalang Tsino
>>[Kaugalian ng pagkain]
Kaugalian ng pag-inom ng tsaa
Chopsticks
Kaugalian ng pagkain
Food therapy ng Tsina
Yuanxiao, Zongzi at Moon cake
Chinese Dumpling