>>[Sistemang Pulitikal]
Sistemang Pulitikal
>>[Mga Pambansang Organo]
Pambansang Kongresong Bayan
Pulitikal na Konsultatibong Kapulungan ng mga Mamamayang Tsino
Konseho ng Estado at mga Ministri at Komisyon nito
Sentral na Komisyong Militar
Mga Hukumang Bayan
Mga Prokuraturang Bayan
>>[Mga Partidong Pulitikal ng Tsina]
Partido Komunista ng Tsina
Mga Partidong Demokratiko sa Tsina
>>[Mga Pirmihang Kagawad ng Pulitburo ng Komite Sentral ng CPC]
Xi Jinping
Li Keqiang
Zhang Dejiang
Yu Zhengsheng
Liu Yunshan
Wang Qishan
Zhang Gaoli