Woodcut Picture
中国国际广播电台


Ang woodcut picture ay matutunton noon pang Dinastiyang Han nang ginagamit ito upang mapalayas ang masasamang ispirto.

Noong Dinastiyang Song (960A.D.-1297A.D.), gumagamit ang mga tao ng block printing sa paggawa ng New Tear Picture. Sa pamamagitan ng block printing , maraming larawan ang magagawa sa isang beses at maibenbenta sa pamilihan. Kaya nagsimulang yumabong ang woodcut picture. Nagbago din ang nilalaman, mula sa pagsamba sa kalikasan at diyos hanggang sa mabuting kapalaran at kaligayahan at hanggang sa mga kuwento mula sa mga alamat at kaugaliang bayan. Gumagamit ang mga larawan ng mga hayop upang kumatawan sa mga bagay. Halimbawa, ang paniki ay kumakatawan sa suwerte at ang magpie ay kumakatawan naman sa kaligyahan. Gumamit ng iba't drawing na gaya ng folk drawing, transdisyonal pattern, guhit ng mga iskolar at opisiyal at maging ng western drawing.

Noong Dinastiyang Ming at Qing, napakapopular ang woodcut picture at ang ilang lugar ay naging sentro ng woodcut picture, na gaya ng Tianjin, Suzhou at Shandong. Noong hulking dako ng Dinastiyang Qing, unti-unting nanghina ang woodcut picture dahil sa pagpapakilala ng lithographic printing mula sa kanluran.