Longmen Grottoes
Bundok Emei at Dambuhalang Buddha sa Leshan
Yungang Grottoes
Zhoukoudian--dating tirahan ng Peking Man 
Matandang Bayan ng Lijiang
Bundok Huangshan
Great Wall
Mogao Grottoes sa Dunhuang
Templong Konpusiyano ni Confucius
Matandang Bayan ng Pingyao sa Shanxi
Mausoleo ng Unang Emperador ng Qin
Palasyong Imperyal
Templo ng Langit
Palasyo ng Potala