Chen Yi

中国国际广播电台


Si Chen Yi ay isang pundador at lider ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan ng Tsina (PLA), isang strategist, mariskal ng Republika. Pagkaraang itatag ang bagong Tsina, siya ay magkakasunod na nanungkulan bilang pangalawang Premiyer ng Konseho ng Estado, Ministrong Panlabas, Pangalawang Tagapangulo ng Sentral na Komisyong Militar at iba pa.

Mula noong 1958, bilang Pangalawang Premiyer at MinistrongPanlabas, siya ay positibong nagsasagawa ng ideang diplomatiko nina Mao Zedong at Zhou Enlai, lumahok sa pagbalangkas ng mga long-range diplomatic strategy ang policy ng Tsina , at kinakatigan si Zhou Enlai sa paglahok sa isang serye ng mahalagang aktibidad ng diplomatiko. Noong Oktubre, 1952, bilang miyembro ng delegasyon ng Partido Kominista ng Tsina, siya ay lumahok sa Ika-19 na Kongreso ng Partido Komunista ng Unyong Sobyet, at nakipagkita kay Joseph Vissarionovich Stalin. Noong Oktubre,1954, siya, sa pamumuno sa delegasyon ng partido Komunista at pamahalaan ng Tsina, ay dumalaw sa Republikang Demokratiko ng Alemanya, at dumalaw sa Poland. Noong Abril,1955, bilang pangunahing katulong ni Zhou Enlai at miyembroi ng delagasyon ng pamahalaang Tsino, siya ay pumunta sa Bandung upang lumahok sa Komprensiyang Aprikano-Asiyano. Noong Pebrero,1958, bilang pangalawang Premiyer at Ministrong Panlabas, siya ay sumama kay Zhou Enlai sa kauan-uanhang dalaw na pangkaibigan sa Korea; at gumawa siya ng mahusay na pag-ssyos kaugnay ng mga bagay na may kinlaman sa pag-uwi ng hukbong boluntaryong bayan ng Tsina. Noong 1960, siya ay sumama kay Zhou Enlai o namuno mismo sa delegasyon sa magkakasunod na pagdalaw sa Myanmar, Indya, Nepal, Kambodya, Mongolia, Afghanistan at iba pa. Ang Tsina ay lumagda sa tratadong pangkaibigan at kasunduang pangkabuhayan sa Nepal sa tratado ng pagkakaibigan at di paglalapatanganan sa Kambodya, sa tratado ng pagkakaibigan at pagtutulungan sa isa't isa sa Mongolia, at tratado ng pagkakabigan at di paglalapastanganan sa Afghanistan.