Pagpapalagayang Panlabas ng Relihiyon

中国国际广播电台

Ang Budismo, Islam, Katolisismo, Kristiyanismo ng Tsina ay pawang pumasok buhat sa ibang bansa; ang nasabing mga relihiyon ay pawang pandaigdig, may mahalagang katayuan sa daigdig; sa maraming bansa at rehiyon, may di mabilang na mananampalataya, may ilan sa mga relihiyong ito na itinuturing ng ilang bansa na Pambansang relihiyon.

Pagkatapos ng pagkatatag ng bagong Tsina, patuloy na umunlad ang pakikipagpalagayang panlabas ng sirkulong pangrelihiyon, Naging mas malawakan ang pagpapalagayan sa pagitan ng iba't ibang relihiyon ng Tsina at ng mga katugong relihiyon ng ibang bansa. Halimbawa, ang sirkulo ng Budismo ng Tsina ay laging nagkaroon ng maraming porma ng di pampamahalaang pakikipagpalagayan as mga nakapaligid na bansa--Thailand, republika ng Korea, Hapon, Myanmar, Sri Lanka, Biyetnam at iba pa. Nitong ilang taong nakalipas, ang Buddha's tooth, sarira ng Tsina ay inihandog paminsan-minsan sa Thailand, Myanmar, Sri Lanka at iba pang lugar; ang sirkulo ng relihiyon ng Thailand ay nakipagtatag pa sa sirkulo ng relihiyon ng Tibet ng Tsina ng regular na mekenismo ng pagpagpalitan na may kinalaman sa Buddist learning.

Bukod dito'y sa imbitasyon ng ilang bansa ng Kanlurang Europeo, Hilagang Amerika, ang iba't ibang malalaking organissyong pangrehiyong ng Tsina ay maraming ulit na dumalaw pa sa mga bansang ito. Ang nasabing mga pagdalaw ay hindi lamang nakaunawa sa mga relihiyon ng mga bansang ito kundi nagpahigpit na naman sa pagkaunawa ng mga mamamayan ng mga bansang ito sa mga relihiyon ng Tsina.