Estruktura ng mga Templo

中国国际广播电台

Ang mga templo'y isa sa mga konstruksyong Buddhista ng Tsina. India ang pinagmulan ng konstruksyon ng mga templo. Ito'y simulang umunlad sa Tsina noong Dinastiya ng Hilagang Wei. Itinala sa mga konstruksyong ito ang pag-unlad ng piyudal na lipunan at kultura ng Tsina at ang pag-unlad at paghina ng relihiyon at may mataas na kahalagahang pangkasaysayan at kahalagahang pansining.

Tungkol sa modelo ng mga konstruksyon, ang mga Tsino sa unang panahon ay may malalim na palagay sa negatibo't positibong sandaigdigan at may estetikong pag-iisip na sang-ayon sa simetria, pagkakasunud-sunod at katatagan. Kaya ang grupo ng mga konstruksyon ng mga templong Budhista sa Tsina ay nanatili pang patag na kuwadrado, may pagkakaayos na central axis dito, medyo laganap din sa Tsina ang mga templong tipong hardin. Dahilan nga sa dalawang artitikong modelong ito, hindi lamang may elegante't solemnang atmospera ang mga templo ng Tsina, kundi may nakapasaganang likas na pag-uugali at malalim na artistikong konsepsyon.

Karamihan sa layout ng matatandang templo ng Tsina ay may mountain gate sa gitnang daan ng patsada at sa loob ng mountain gate ay may bell tower (kampanaryo) at drum tower sa kaliwa't kanan, nasa harapan ang Tianwang Hall na may mga istatwa ng apat na mandirigmang tagapag-alaga, nasa likuran ang Daxiongbao Hall at gusaling kinalalagyan ng banal na kasulatang Tibetano, samantalang ang tirahan ng mga monghe at ang bulwagang pang-ayuno nama'y nasa magkabilang tabi ng gitnang daan. Ang Daxiongbao Hall ay isang estrukturang pinakamahalaga't pinakamalaki sa mga templo ng Tsina. Ang kahulugan ng katagang "Daxiong" ay ang Buddhang si Sakyamuni.


Baima Temple ng Luoyang
  
Ang Baima Temple o White Horse Temple ng Luoyang ng Lalawigang Henan ay simulang itayo noong Han Dynasty. Ito ang pinakamaagang templong opisyal na itinayo't pinamahalaan ng Tsina. Ang templo'y hugis rektanggulo at may laking 40 libong metro kuwadrado. Ang pagtatayo ng Baima Temple ay puspusang nagpabillis sa pag-unlad ng Buddhismo sa Tsina pati sa purok ng silangang Asya at sa timog-silangang Asya. Kaya ang Baima Temple ay isang banal na lugar na pinagsambahan pa rin magpahanggang ngayon ng mga Buddhista ng maraming bansa. 

Mga estrukturang Budismo sa Bundok ng Wutai  
Ang Bundok ng Wutai ay bantog na purok na Budismo ng Tsina. Ang Wutai, na gaya ng ipinakikita ng pangalan nito sa Wikang Tsino, ay binubuo ng limang taluktok na parang entablado. Tinatawag na silangan, kanluran, timog, hilaga at gitnang plataporma. Sa 58 templo rito, pinakabantog ang Templo ng Nanchan at Templo ng Foguang na itinayo noong Dinastiya ng Tang. Ang Templo ng Nanchan ay kasalukuyang umiiral pang templo na yari ng kahoy sa Tsina na may pinakamahabang kasaysayan. Nakaranas naman ang Templo ng Foguang ng renobasyon at rekonstruksyon ng iba't ibang dinastiya sa kasaysayan ng bansa at ang mga arkitektura, istruktura, pinta at sulat ay apat na bantog na bagay sa templo. 

Hanging Temple ng Bundok ng Hengshan  
Ang karapat-dapat pang banggitin ay ang templo sa hilaga ng bundok Hengshan sa loob ng Lalawigang Shanxi. Ito ay isang templong itinayong nakabitin at nakahilig sa ibabaw ng batong-ungos at sa ibaba nito'y may malalim na lambak. Ang templo ay may kakaibang anyo at isa itong napakapambihirang estruktura. Ang nakabiting templo o hanging temple ay nasa 3.5 kilometro sa timog ng kabayanan ng Hunyuan, sag awing kanluran ng matarik n alibis ng Jinlong Canyon sa kalahatiang daang paakyat ng bundok. Ito ay nag-iisa't kasalukuyang nanatili pang estrukturang tablang itinayo sa bangin. Ang nakabiting templo ay kauna-unahang kataka-takang panoorin sa hilaga ng bundok Hengshan. Ito ay simulang itinayo noong panahon ng Northern Wei Dynasty at kinumpuni noong mga dinastiya ng Tang, Jin, Ming at Qing.

Palasyo ng Potala  
Ang bantog sa daidig na Palasyo ng Potala ay nakaluklok sa bundok Mabori, (pulang bundok) sa hilagang kanluran ng lunsod Lhasa, punonglunsod ng rehiyong autonomo ng Tibet. Ito'y bantog na architectural complex ng palasyong parang kastilyo sa Tsina at esensiya ito ng sining ng sinaunang arkitektura ng liping Tibrtano. Itinayo ang Palasyo ng Potala alinsunod sa kalagayan ng bundok. Mahigit 20 libong metro kuwadrado ang laki ng buong konstruksyon at may mahigit 20 bulwagan sa templo. Sa iba't ibang bulwagan sa Palasyo ng Potala ay may marami pang napananatiling mahahalagang relikiya at kathang sining ng Budismo. Ang buong Palasyo ng Potala ay nararapat na ituring isang museo ng sining ng arkitektura at sining ng Budismo at siya ring patibay ng pagkakaisa ng iba't ibang nasyonalidad ng Tsina at pagbubuklod ng bansa.