Pangangalaga sa Yamang-Gubat

中国国际广播电台

Mula noong ika-5 dekada ng nagdaang siglo, isinasagawa ng Tsina ang proyekto ng artipisyal na kagubatan at mula noong 1981 hanggang 2002, ang bilang ng mga punong kahoy na boluntaryong itinanim sa buong bansa ay lumampas sa 39.8 bilyon. Sa kasalukuyan, ang saklaw ng artipisyal na kagubatan ng Tsina ay umabot sa 46.67 milyong hektarya na ang proporsiyon nito sa artipisyal na kagubatan sa buong daigdig ay umabot sa 26% at nangunguna ito sa daigdig at sa kasalukuyan, ang forest coverage rate ng Tsina ay 16.55%. Itinuturing ng UN Envoirment Programme ang Tsina bilang isa sa 15 bansa ng daigdig na napananatili ang pinakamalaking saklaw ng kagubatan.

Mula noong 1998 hanggang 2001, naglaan ang pamahalaang sentral ng 42.7 bilyong Yuan RMB sa gawing sentro at kanluran ng bansa para sa pangangalaga sa mga halaman. Isinasagawa rin ng pamahalaan ang proyekto ng pagsasagubat ng mga bukirin sa 25 lalawigan, rehiyong awtonomo at munisipalidad ng bansa at hanggang noong 2002, ang saklaw ng pagsasagubat ng bukirin ay umabot sa 6.44 hektarya. Inisyal na naipakita na ang bunga ng naturang proyekto na napahupa ang kalagayan ng soil erosion sa ilang lugar ng bansa. Mula noong 1998, sinimulang isagawa ng Tsina ang isa pang hakbangin ng pangangalaga sa yamang-gubat na ang proyekto ng pangangalaga sa artipisyal na kagubatan at hiniling nito na itigil ang pagloging ng mga artipisyal na kagubatan sa buong bansa. 

Ayon sa target ng ulat ng estratehikong pag-aaral hinggil sa sustenableng pag-unlad ng panggugubat ng Tsina, sa taong 2050, ang forest coverage rate ng Tsina ay aabot sa 28%.