Aralin Bilang Isa Pagbati

 Makipag-usap sa CRI
 
  • Helo. Sa wikang Tsino, maraming paraan ng pagsasabi ng helo. Ang pinakapopular na ekspresyon ay 你好Nǐ hǎo. Ang "你nǐ" ay nangangahulugan ng ka o ikaw. Ang "好hǎo" ay nangangahulugan ng mabuti. Kung pagsasamahin, mabuti ka. Ang "你好Nǐ hǎo" ay maaring gamitin anumang oras, sa anumang okasyon at ng kahit sino. Maari itong gamitin sa hindi kakilala o matagal nang kakilala. Tulad ng sa Filipino, halimbawa, kung babatiin kayo ng magandang umaga maari kayong sumagot ng magandang umaga rin. Ang sagot sa "你好Nǐ hǎo" ay "你好Nǐ hǎo" naman.
  • Anong pangalan mo? Kung gusto ninyong malaman ang pangalan ng isang tao, maari ninyong sabihing: 你叫什么名字? Nǐ jiào shénme míngzi? 你nǐ, ka, ikaw o mo; 叫jiào, tawag; 什么shénme, ano; 名字míngzi, pangalan. Bilang sagot sa ano ang pangalan mo, maari mong sabihing 我叫 wǒ jiào kasunod ang iyong pangalan o maari rin namang basta banggitin mo lang ang iyong pangalan.
  • Ito ang tarheta ko. Sa kasalukuyan, sa Tsina, madalas na nagpapalitan ng tarheta ang mga tao sa una nilang pagkakakilala. 这zhè, ito. Ang 是shì ay katumbas ng pang-angkop na "ay". 我的wǒ de, ko o akin. Ang 这是我的zhè shì wǒ de ay nangangahulugan ng "ito ay akin" sa literal na pakahulugan. 名片míngpiàn, tarheta.
  • Matagal tayong hindi nagkita. 好久hǎojiǔ, matagal na panahon. 不bú, hindi; 见jian4, makita.