• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin
Online Poll

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino

   Kabuhayan
• WTO, nagbababala sa tumitinding proteksyonismong pangkalakalan 2009-03-27
• Tsina, pinahihigpit ang pangangalaga sa dayuhang trademark 2009-03-20
• Pulong ng mga ministro ng pananalapi at puno ng bangko sentral ng G20, ipininid 2009-09-06
• Tsina, patuloy na patitibayin ang pagbangon ng kabuhayan 2009-09-06
• Tsina, magpapalabas ng bagong patakaran ng ibayo pang pagpapatatag ng puhunang dayuhan 2009-09-06
• Bosworth: isyung nuklear ng Korean Peninsula, dapat lutasin sa pamamagitan ng multilateral na kooperasyon 2009-09-06
• Britanya: nakikinabang ang buong daigdig sa paglaki ng kabuhayang Tsino 2009-09-06
• Mga bahay-kalakal ng bakal at asero ng Tsina at FMG ng Australya, nagkaisa ng palagay sa presyo ng iron ore 2009-08-17
• CIEF, bubuksan bukas 2009-04-14
• Palagay ng mga ekonomista sa pagbangon o hindi ng kabuhayang Tsino, ibang iba 2009-04-14
• Fiscal income ng Tsina, bumaba ng 8.3% 2009-04-13
• Sentral na bangko ng Tsina: dapat panatihilin ang tuluy-tuloy at katatagan ng maluwag na patakarang monetary 2009-04-12
• Tsina, iniharap ang mungkahi at ideya hinggil sa pagpapalakas ng kooperasyon nila ng ASEAN 2009-04-12
• Ika-2 eksibisyon ng paninda ng mga bansang Timog Asyano, idaraos 2009-04-11
• Hapon, ipinalabas ang malawakang plano ng pagpapasigla sa kabuhayan 2009-04-11
• Budget deficit ng E.U., lumikha ng record high 2009-04-11
• Long Yongtu: BFA, tatalakayin ang krisis na pinansyal 2009-04-11
• Mga bansang ASEAN, nagkaisa ng palagay hinggil sa paglaan ng pondo sa foreign exchange reserve 2009-04-10
• ASEAN, magiging ika-3 pinakamalaking trade partner ng Tsina 2009-04-10
• Magkakasamang aksyon, pinasusulong ang pag-unlad ng mga bahay-kalakal 2009-04-09
• HK, handa na para sa RMB settlement pilot ng kalakalang panlabas 2009-04-09
• Tsina, isinagawa ang RMB settlement pilot sa transnasyonal na kalakalan sa mga lunsod 2009-04-09
• Pagpapanatili ng pag-unlad ng kooperasyong Sino-Pransese, angkop sa kapakanan ng 2 bansa 2009-04-08
• Silangang Asya at rehiyong Pasipiko, makikinabang sa pag-ahon ng Tsina 2009-04-07
• IMF: kabuhayang pandaigdig, babangon sa unang hati ng 2010 2009-04-07
• 5 bansang kanluranin, lumagda sa kasunduan sa currency swap 2009-04-07
• Mga bansang Arabe, nagbibigay-diin sa pagtutulungan para harapin ang krisis na pinansyal 2009-04-06
Iba pa>>