• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin
Online Poll

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino

   Pulitika
Gabinete ng Singapore, binalasa na 2009-03-27
Lider na Tsino at PM ng Myanmar, nag-usap 2009-03-27
• Tsina, nakahandang patuloy na pasulungin ang diyalogo kasama ng iba't ibang panig 2009-09-08
• E.U. at Hapon: diyalogo ng E.U. at H.Korea, dapat isagawa sa loob ng 6-Party Talks 2009-09-07
• Tropang Pilipino, pinatay at sinugatan ang 11 armadong tauhang kontra-gobyerno 2009-08-31
• Lupong elektoral, opisyal na ipinatalastas na nagwagi si Susilo 2009-08-18
• UDD, huminging ipatawad ng hari si Thaksin 2009-08-18
• Pangulo ng Tsina, nakipagtagpo sa PM ng PNG 2009-04-14
• Mga trade union ng Tsina at ASEAN, kailangang isagawa ang pagtutulungan 2009-04-14
• Tsina, nagkoment sa pahayag ng UNSC hinggil sa paglulunsad ng H.Korea 2009-04-14
• E.U., inalis ang restriksyon sa pagbisita ng mga mamamayang Amerikano sa kamag-anakan sa Cuba 2009-04-14
• Tropang Thai, idinispersa ang mga demonstrador 2009-04-14
• UNSC: pinagtibay ang pahayag ng tagapangulo hinggil sa paglulunsad ng H.Korea 2009-04-14
• Tsina, umaasang mapapanatili ng Moldova ang katatagan 2009-04-13
• 2 komboy ng Tsina, nag-tipon sa Gulf of Aden 2009-04-13
• Thailand, itatayo ang emergency command 2009-04-13
• Tsina, kauna-unahang binalangkas ang pambansang plano sa karapatang pantao 2009-04-13
• Tsina, lumahok na sa 25 pandaigdig na kasunduan ng karapatang pantao 2009-04-13
• PM ng Thailand, nag-atas na itayo ang emergency command 2009-04-13
• PM ng Pakistan, nag-anyaya sa PML-N na bumalik sa gabinete 2009-04-13
• Tsina, Hapon at T.Korea, palalakasin ang pagtutulungan laban sa pinansyal na krisis 2009-04-13
• Mga demonstrador at sundalo, nagsagupaan sa Bangkok 2009-04-13
• Hari ng Jordan: dapat muling panumbalikin ang talastasang pangkapayapaan sa Gitnang Silangang sa lalo madaling panahon 2009-04-12
• By-election ng constitutional convention ng Nepal, nagwagi ang naghaharing liga 2009-04-12
• Wen Jiabao at Lee Myung-bak, nagtagpo 2009-04-11
• PM ng Tsina at Thailand, nag-usap sa telepono 2009-04-11
• Serye ng ASEAN Summit, kinansela 2009-04-11
Iba pa>>