• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin
Online Poll

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino

  Kultura
• Ika-2 Word Buddhist Forum, idaraos na 2009-03-27
• Kauna-unahang palaro ng Asia sa martial arts, idaraos sa Thailand 2009-03-20
• Eksibisyon ng mga artworks ng mga embahada ng 33 bansa, binuksan sa Beijing 2009-09-07
• 2009 World Stamp Exhibition, binuksan sa Luoyang 2009-04-10
• Ika-25 grupo ng siyentipikong ekspedisyon sa Antarctic ng Tsina, umuwi 2009-04-10
• Photography Exhibition ni prinsesang Srindhorn, idinaos sa Beijing 2009-04-08
• Obra ng mga artistang Timog Silangang Asyano, mainitan sa subasta ng Sotheby's 2009-04-06
• Grupo ng Shenzhou VII manned space activity ng Tsina, nagtamo ng gantimpala 2009-03-31
• Tsina, mangangalap ng mas maraming dayuhang degree students 2009-03-30
• Ika-2 Word Buddhist Forum, idaraos na 2009-03-27
• Tsina, idinaos ang mga aktibidad bilang paggunita sa World Meteorological Day 2009-03-23
• Kauna-unahang palaro ng Asia sa martial arts, idaraos sa Thailand 2009-03-20
• Merlion, muling binuksan sa publiko 2009-03-19
• Taon ng Pagkakaibigan ng Tsina at Hilagang Korea, binuksan 2009-03-19
• Eksibisyon ng mga relikya mula sa Palace Museum ng Tsina, idinaos sa Singapore 2009-03-13
• Tibet, nagkaloob ng espesiyal na proteksyon sa Potala Palace 2009-03-11
• Unang internet dialogue ng Serbisyo Biyetnames ng CRI at Voice of Vietnam, matagumpay 2009-03-10
• Kauna-unahang website hinggil sa karapatang pantao sa Tibet, binuksan 2009-03-09
• Tsina, lulutasin ang isyu ng mga relikyang dinambong sa lalong madaling panahon 2009-03-06
• Panig opisiyal ng Tsina, hindi nalaman ang paglahok ng indibiduwal sa subasta ng relikyang Tsino 2009-03-03
• Tsina, pinangangalagaan at ipinagpapatuloy ang kulturang Tibetano 2009-03-02
• Dinambong na relikyang Tsino´╝îisinubasta 2009-02-26
• Dalubhasang Tsino: Iminungkahing patuloy na humingi ng relikyang pangkultura sa paraang diplomatiko 2009-02-24
• Ducomentay "Kasalukuyan at Dating Tibet", nakakatulong sa pagkaunawa ng daigdig sa Tibet 2009-02-18
• Proyekto ng pagkumpuni ng 3 mahalagang makasaysayang pook sa Tibet, matatapos 2009-02-14
• Lantern Festival, ipinagdiwang sa iba't ibang lugar ng Tsina 2009-02-09
• Bapor "Tianyu-8", nailigtas 2009-02-09
Iba pa>>