• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin
Online Poll

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino

   Balita sa Tsina
• Ika-2 Word Buddhist Forum, idaraos na 2009-03-27
• Panig militar ng Tsina, tutol na tutol sa ulat ng E.U. 2009-03-27
• Mga bahay-kalakal ng bakal at asero ng Tsina at FMG ng Australya, nagkaisa ng palagay sa presyo ng iron ore 2009-08-17
• Kumpirmadong kaso ng H1N1, umabot sa 6640 sa HK at 339 sa Macow 2009-08-15
• Mainland China, nakahandang magkaloob ng tulong sa Taiwan 2009-08-15
• UNESC: posibleng i-uugnay ang City Ecological Circle at SWE 2009-08-15
• Tsina, palalawakin pa ang network ng pagmomonitor sa flu 2009-08-12
• Morakot, ikinamatay ng 67 at ikinawala ng 61 sa Taiwan 2009-08-12
• Kitang piskal ng Tsina, patuloy na lumaki 2009-08-12
• Pangulo ng Tsina, nakipagtagpo sa PM ng PNG 2009-04-14
• Tsina 2009-04-14
• Mga trade union ng Tsina at ASEAN, kailangang isagawa ang pagtutulungan 2009-04-14
• Pagsasagawa ng pambansang plano sa karapatang pantao, may garantiya 2009-04-14
• CIEF, bubuksan bukas 2009-04-14
• Tsina, nagkoment sa pahayag ng UNSC hinggil sa paglulunsad ng H.Korea 2009-04-14
• Palagay ng mga ekonomista sa pagbangon o hindi ng kabuhayang Tsino, ibang iba 2009-04-14
• Tsina, umaasang mapapanatili ng Moldova ang katatagan 2009-04-13
• Fiscal income ng Tsina, bumaba ng 8.3% 2009-04-13
• 2 komboy ng Tsina, nag-tipon sa Gulf of Aden 2009-04-13
• Tsina, kauna-unahang binalangkas ang pambansang plano sa karapatang pantao 2009-04-13
• Pagpigil ng Tsina sa soil erosion nitong 10 taong nakalipas, mabunga 2009-04-13
• Tsina, lumahok na sa 25 pandaigdig na kasunduan ng karapatang pantao 2009-04-13
• Tsina, ilulunsad ang ika-2 Beidou Navigation Satellite 2009-04-13
• Tsina, Hapon at T.Korea, palalakasin ang pagtutulungan laban sa pinansyal na krisis 2009-04-13
• Sentral na bangko ng Tsina: dapat panatihilin ang tuluy-tuloy at katatagan ng maluwag na patakarang monetary 2009-04-12
• Pinakamalaking grupong panturismo ay dumating ng Tibet 2009-04-12
• Tsina, iniharap ang mungkahi at ideya hinggil sa pagpapalakas ng kooperasyon nila ng ASEAN 2009-04-12
Iba pa>>