Mga litrato

• Memorya sa tubig

• Spring River's Flowery Moon Night

• Musikang Tema ng Daang Sutla

• Mga klasikong kanta hinggil sa Dilaw na Ilog

• Asian Cultural Carnivals

• Folk Tune sa Hilaga.

• Folk Tune sa dakong timog.

• Mga Klasikong Kanta sa Spring Festival Gala ng Tsina (Unang Bahagi).
More>>
Mga artikulo
Memorya sa tubig

Sa mga nakaraang episode, isinalaysay namin ang mga sinaunang tula ng Tsina at musikang ini-adopt mula sa mga ito. Sa episode ngayong gabi, muli akong magsasalaysay ng isa pang awiting hango sa isang tula na pinamagatang "Memorya sa tubig," o "Reed."

Ang tulang pinamagatang "Memorya sa tubig" o "Reed" ay tinipon mula sa "Book of Songs" na pinatnugutan noong Dinastiyang Zhou, mahigit 3,000 taon na ang nakalipas.

Spring Flower and Autumn Moon

Noong isang episode, isinalaysay ko sa inyo ang isang sinaunang tula ng Tsina at musikang may parehong pamagat--Spring River's Flowery Moon Night. Marami ang mga ganitong musikang Tsino na ini-adopt mula sa sinaunang tula, at sa gabing ito, muli akong magsasalaysay ng isa pang awiting hango sa isang tula, na pinamagatang Spring Flower and Autumn Moon (To the Tune of Yumeiren). Ang tula ay sinulat ni Li Yu, isang hari ng kaharian ng timog Tang.
Spring River's Flowery Moon Night

Ngayong gabi, isasalaysay ko sa inyo ang isang kilalang musikang Tsinong may pamagat na "Spring River's Flowery Moon Night." Ang musikang narinig ninyo ay tinugtog ng China National Traditional Orchestra, pambansang orchestra ng mga instrumentong Tsino. Ang musikang ito ay ini-adopt mula sa isang sinaunang tula ng Tsina na may parehong pamagat. Inilalarawan ng tulang ito ang tanawin ng ilog, mga bulaklak at buwan sa isang gabi ng tagsibol.

More>>
Comment