Mga litrato

• Spring River's Flowery Moon Night

• Musikang Tema ng Daang Sutla

• Mga klasikong kanta hinggil sa Dilaw na Ilog

• Asian Cultural Carnivals

• Folk Tune sa Hilaga.

• Folk Tune sa dakong timog.

• Mga Klasikong Kanta sa Spring Festival Gala ng Tsina (Unang Bahagi).

• Happy New Year.
More>>
Mga artikulo
Spring Flower and Autumn Moon

Noong isang episode, isinalaysay ko sa inyo ang isang sinaunang tula ng Tsina at musikang may parehong pamagat--Spring River's Flowery Moon Night. Marami ang mga ganitong musikang Tsino na ini-adopt mula sa sinaunang tula, at sa gabing ito, muli akong magsasalaysay ng isa pang awiting hango sa isang tula, na pinamagatang Spring Flower and Autumn Moon (To the Tune of Yumeiren). Ang tula ay sinulat ni Li Yu, isang hari ng kaharian ng timog Tang.
Spring River's Flowery Moon Night

Ngayong gabi, isasalaysay ko sa inyo ang isang kilalang musikang Tsinong may pamagat na "Spring River's Flowery Moon Night." Ang musikang narinig ninyo ay tinugtog ng China National Traditional Orchestra, pambansang orchestra ng mga instrumentong Tsino. Ang musikang ito ay ini-adopt mula sa isang sinaunang tula ng Tsina na may parehong pamagat. Inilalarawan ng tulang ito ang tanawin ng ilog, mga bulaklak at buwan sa isang gabi ng tagsibol.

Musikang Tema ng Daang Sutla

Sa episode ngayong gabi, bibisita tayo sa Daang Sutla, o Silk Road sa wikang Ingles, pero bago iyan, pakinggan muna natin ang musikang ito. Noong sinaunang panahon, ang sutla o Si Chou ay pinahahalagahan ng mga Kanluranin, at ito ay dinala ng mga mangangalakal sa Roma noong 1,000 B.C.

More>>
Comment