Mga litrato

• Tradisyonal na instrumentong Tsino:Suona.

• Chinese Folk Song:Suzhou Pingtan

• Chinese Folk Music: Er Ren Zhuan.

• Si Liu Baoquan, The King of Peking Drum Song.

• The Peking Drum Song.

• Tradisyonal na instrumentong Tsino: Pipa.

• High Mountains and Flowing Rivers: Gu Qin ng Tsina.

• Tradisyonal na love songs ng Tsina.
More>>
Mga artikulo
Tradisyonal na instrumentong Tsino:Suona

Mga kaibigan, para sa gabing ito, tungkol sa isa na namang instrumentong Tsino ang aming ibabahagi sa inyo. Ito ang Suona.

Chinese Folk Song:Suzhou Pingtan.

Pingtan sa Suzhou

Chinese Folk Music: Er Ren Zhuan

Para ngayong gabi, pag-uusapan naman natin ang folk music sa dakong hilagang silangan ng Tsina, ang "Er Ren Zhuan".

More>>
Comment