Kasiyahan Ang Kagandahan ng Musika
Stop
Play
Together o Alone?
To think / I must be alone / To love / We must be together / I think I love you / Wen I'm alone / More than I think of you / When we're together / I cannot think / Without loving / Or love / Without thinking / Alone I love / To think of us together / Together I think / I'd love to be alone.

 

Loving DJ

Kuya Ramon

Most Recommended
 • Gabi ng Musika ika-13 2012


 • Nagtatanong si Evelyn Raganit ng Denmark kung bakit daw iyong mga nakatatanda ay gumagamit ng "po" at "opo" sa mga nakababata sa kanila, at iyong mga magkakasing-edad ay namumupo sa isa't isa. Ang sweet mo naman, Evelyn. Ang sweet ng tanong mo. Well, originally, ang "po" at "opo" ay ginagamit ng mga nagsasalita bilang paggalang sa nakatatanda sa kanila o nakatataas sa kanila ng posisyon. Pero, tulad din naman ng ibang wika, ang wikang Filipino ay buhay na wika, living language, at, dahil sa buhay, nag-i-evolve sa paglipas ng panahon; kaya, kung hindi man nagbabago ang gamit ng mga salita, nadadagdagan naman. Sa kasalukuyan, naririnig natin ang mga magulang na namumupo sa kanilang mga anak, at ang pangunahing dahilan nito ay para matuto ang kanilang mga anak na mamupo at gumalang sa nakatatanda sa kanila.
 • Pop China Ika-10 2012


 • Una, gusto ko munang ipaabot ang aking pahabol na pagbati sa lahat ng sisters. Happy Belated Women's Day. Kung ayaw niyo itong tawaging Women's Day, mayroon pang isang tawag dito na ibinigay ng mga internet user na Tsino—Queen's Day. Happy Queen's Day. Salamat sa mga revolutionist, mga 110 taong nakalipas, nagkaroon kaming mga babae ng kalahating araw na bakasyon at bulaklak, shopping card, film tiket at iba pang regalong ibinigay ng kompanyang pinagtatrabahuhan namin o ng aming male friend. Pero, nabasa ko kamakailan ang isang extraordinary na paliwanag hinggil sa women's day…that is…bago ang women's day, Valentine's Day, at sa Valetine's day...
  More>>
  Magtsa-chat Tayo^^

  Pag-ibig at seks

  Ano ang ugnayan ng pag-ibig at seks? Puwede bang paghiwalayin ang pag-ibig at seks? Pag-usapan Natin!

  Bakit "Occupy Men's Toilet"

  Ano ang talagang nangyari? Ano ang layunin ng aksyong ito? Ano ang kinalaman nito sa pagkakapantay-pantay sa kasarian? Pag-usapan Natin!

  Karapatan ng mga mamimili, dapat lubos na pangalagaan

  Anu-ano ang dapat gawin para lubos na pangalagaan ang karapatan ng mga mamimili? Pag-usapan Natin!

  More>>
  Istilo

  Music Chart
 • Nalaman ko pagkaraang masugatan ang aking puso-Brother Spoondrift
 • Deliberately-Wang Xiaokun
 • Loko-Sherman Chung at Hung Cheuk Lap
 • Pipit-Wang Xv
 • Aking Tao- Tu Honggang at Na Ying
 • Rhapsody-James Hsiao
 • Eagerness is Power-Shui Mu Nian Hua