Salaysay hinggil sa Paligsahan
Mga giliw na tagasubaybay, ngayong taon ay ika-70 anibersaryo ng pagkakatatag ng China Radio International o CRI. Bilang pasasalamat sa inyong walang tigil na suporta, mula sa susunod na linggo hanggang Oktubre, tuwing Lunes at Huwebes, itatangkilik namin ang paligsahang pangkaalaman na pinagmagatang "Ang Bakas ng Panahon". May pag-asa kayong magwagi ng Grand Prize, First Prize, Second Prize at Third Prize at ang mga magkaka-Grand Prize ay iimbitahang dumalaw sa Tsina nang walang bayad! Para sa mas maraming detalye, halikayong makinig sa aming pang-araw-araw na programa sa radyo at mag-log-on sa aming website na filipino.cri.cn.
Pagsagot ng mga tanong
Inyong pagbati
Mga giliw na kaibigan, kung gusto ninyong ilarawan ang China Radio International ayon sa kung anong ideya meron kayo nito o magpaabot ng mensaheng pambati sa pamamagitan ng painting o handwork, ipadala lamang ninyo ang mga larawan ng inyong mga piyesa sa aming email box na filipino_section@yahoo.com o sa aming address na Serbisyo Filipino, China Radio International, 16A Shijingshan Road, Beijing, China, 100040. Maraming salamat po!
Reperensiya
• Mga kuwentong pagkakaibigan sa pagitan ng CRI at mga tagapakinig
• Mother language mo, minamahal namin
• CRI, inirekord ang proseso ng pag-unlad ng Tsina
• CRI, mula Loess Plateau, hanggang sa buong daigdig