Aralin Bilang Isa Pagbati

 Makipag-usap sa CRI
 
 • Panoorin
 • Pag-aralan
 • Praktis
 • 正常播放     你好。Nǐ hǎo.
  Helo. Sa wikang Tsino, maraming paraan ng pagsasabi ng helo. Ang pinakapopular na ekspresyon ay 你好Nǐ hǎo. Ang "你nǐ" ay nangangahulugan ng ka o ikaw. Ang "好hǎo" ay nangangahulugan ng mabuti. Kung pagsasamahin, mabuti ka. Ang "你好Nǐ hǎo" ay maaring gamitin anumang oras, sa anumang okasyon at ng kahit sino. Maari itong gamitin sa hindi kakilala o matagal nang kakilala. Tulad ng sa Filipino, halimbawa, kung babatiin kayo ng magandang umaga maari kayong sumagot ng magandang umaga rin. Ang sagot sa "你好Nǐ hǎo" ay "你好Nǐ hǎo" naman.
 • 正常播放  慢速播放  A:你好!
  Nǐ hǎo!
  Helo.
 • 正常播放  慢速播放  B:你好!
  Nǐ hǎo!
  Helo.
 • 正常播放  慢速播放  A:您好!
  Nín hǎo!
  Helo po.
 • 正常播放  慢速播放  B:您好!
  Nín hǎo!
  Helo po.