Love and other Disasters (Part I , Part II at Part III)

2021-01-05 14:41:59  CRI
Share with:

Ang pelikulang "Love and other Disaster" ay isang produksyon ng mga mag-aaral ng Philippine Language & Culture Studies sa Peking University.

Ito ay kwento ng pag-ibig, at pagkabigo at alok ay mga aral ng pagkakaibigan sa punto de vista ng kabataang Tsino.

Please select the login method