• Pangulong Tsino, nagpaabot ng pagbating pambagong-taon sa mga di-CPC miyembro

    Pangulong Tsino, nagpaabot ng pagbating pambagong-taon sa mga di-CPC miyembro

  • Spring Festival reception, inihandog ng Komite Sentral ng CPC at Konseho ng Estado ng Tsina; Pangulong Tsino, nagtalumpati

    Spring Festival reception, inihandog ng Komite Sentral ng CPC at Konseho ng Estado ng Tsina; Pangulong Tsino, nagtalumpati

  • Xi Jinping, bumisita sa mga mamamayan sa Tianjin sa bisperas ng Spring Festival

    Xi Jinping, bumisita sa mga mamamayan sa Tianjin sa bisperas ng Spring Festival

Link
Dating Kolum >
Talumpating pambagong taon ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina para sa taong 2023