• Tsina, handang itatag kasama ng Vanuatu ang komunidad na may pinagbabahaginang kinabukasan — Xi Jinping

    Tsina, handang itatag kasama ng Vanuatu ang komunidad na may pinagbabahaginang kinabukasan — Xi Jinping

  • Komprehensibo’t estratehikong partnership, pauunlarin ng Tsina at Tajikistan

    Komprehensibo’t estratehikong partnership, pauunlarin ng Tsina at Tajikistan

  • Xi Jinping, nanawagan para itatag ang pinagbabahaginang tahanan ng kapayapaan at kasaganaan

    Xi Jinping, nanawagan para itatag ang pinagbabahaginang tahanan ng kapayapaan at kasaganaan

Link
Dating Kolum >
Talumpating pambagong taon ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina para sa taong 2023