Zhong Kui

2019-04-26 17:26:33  CRI
Share with:

zhongkui_fororder_01zhongkui

Si Zhongkui

Ayon sa legend, unang-una si Zhong Kui ay isang human being, siya ay isang literate noong Tang Dynasty. Mayroong siyang talento sa mga larangang tulad ng libro, pag-aarte, musika, pulitika at iba pa. alamn natin na noong sinaunang panahon mayroong imperial examination system sa Tsina, ito ang napakalaking eksam sa antas ng bansa, sa pamamagitan nito, pinili ng sentral na pamahalaang Tsino ang mga opisyal.  Si Zhong Kui ay lumahok rin sa eksam na ito, at siyempre, nakuha niya ang unang puwesto. Pero, nang makita ng emperador ang mukha ni Zhong Kui, ipinalalagay ng emperador na, masyadong pangit ang appearance ni Zhong Kui at hindi angkop siya bilang isang opisyal ng pamahalaan. Dinaramdam ni ZhongKui ang shame kaya he killed himself sa palasyon ng emperador. Tapos, ang spirit o ghost niya ay pumasok sa daigdig ng death,  na inidominate ng "Jade Emperor" . Ipinalalagay ng Jade Emepror na datapuwa’t pangit ang mukha niya, pero makatuwiran at matapat ang charactor niya, kaya ginawaran ng jade emperador ang isang posisyong sa kanyan bilang “King ng ghost”, na mayroong kapangyarihan na judge the good deeds o sin ng isang ghost, at enkorahehin sila o parusahan sila.

KUWENTO NG PELIKULA

Si Zhong Kui ay “Hari ng ghost.”  Dominahin niya ang lahat ng ghost. Kung mayroong ang ghost na lumabag ng rules ng panuntunan, halimbawa, masaktan ang mga alive na tao, mahuli ni Zhong Kui ang ghost na ito at parusahan siya.

Isang araw, natuklasan ni Zhong Kui na nag-nanakaw ng pagkain ng alive people sa gabi ang dalawang ghosts. Agarang pumunta si Zhong Kui sa bahay diyan at nahuli ang dalawang criminals. Peo, sa bahay ng tao, mabiglang nakita ni Zhong Kui ang isang portrait ng kanyang sarili. Ang painting na ito ay lifelike talaga, at ang painter nito, ay isang scholar, na pinamagatang  “Liu Kai.”

si liukai_fororder_02liukai

 Liu Kai

Si Liu Kai ay isang mabatang at matalinong scholar. Nalaman niya ang maraming aklat, at he hates evil as he does to his enemy. Dahil nalaman niya na pinaparusa ni Zhong Kui ang maraming masamang ghost, kaya ipinalalagay ni Liu na si Zhong Kui ay signal ng katarungan; dahil dito, naglarawan siya ng maraming painting na may tema ni Zhong Kui.

Bilang isang immortal, mayroong Zhong Kui ang isang magandang kaibigan, who is a immortal rin, na ang Ou Yang. Nakuha ni Zhong Kui ang isang portrait ng kanyang sarili na nilarawan ni Liu Kai at showed it to Ou Yang. Ipinalalgay nina kapuwang Zhong Kui at Ou Yang na si Liu Kai ay isang makatarungang alive people, tulad ng kanila. Datapuwa’t sina Zhong Kui at Ouyang ay immortal at si Liu Kai ay humanbeing, ipinalalagay ni Zhong Kui na ang tatlong kanila ay tiyak na magiging napakagandang kaibigan dahil mayroong silang parehong karaktor at parehong diwa.

图片默认标题_fororder_03ouyang

  ouyang

Kaya, isang araw, sina Zhong Kui at Ouyang ay pumunta sa humanbeing world. Naghanap sila ni Liu Kai, at ang sila tatlo ay agarang naging napakagandang kaibigan. Tapos, madalas na nag-tipon ang tatlong kaibigan. ini-spend ng sila ang napakasayang panahon. Talking, eating, drinking together sa isang delicate boat sa napakagandang ilog.

图片默认标题_fororder_04kaibigan

  kaibigan

Nang ginagasto ng tatlong kaibigan ang masayang oras, ang pagkakaibigan nila ay nagakit ng pansin ng isang evil: King of Hell. Ang kasalukuyang King of Hell ay isang masamang immortal, mayroong siyang korupsyon sa hell. Sinabihan ni Zhong Kui ang masamang aksyon ng King of Hell sa The Jade Emperor —— pinakamataas na lider ng daigdig ng immortal —— kaya, itinuturing ng King of Hell si Zhong Kui bilang kaaway. 

图片默认标题_fororder_05yanwang

 yanwang

Alam ng King of Hell na si ZhongKui ay mayroong isang bagong human friends na si Liu Kai. Si Zhong Kui ay King of Ghost at mayroong siyang napakalaking puwersa, kaya, noong dati, hindi isagawa ng King of Hell ang aksyon kay Zhong Kui. Pero, ngayon, ang kanyang kaibigan na si Liu Kai ay isang normal na human being lamang, wala siyang anumang superpower, kaya ipinasiya ng King of Hell na masaktan si Liu Kai bilang paghihiganti kay Zhong Kui.

Alam ng King of Hell na mayroong si Liu Kai ang isang napakagandang fiancé. Ipinasiya na nila ang date ng wedding. Bilang groom, tiyak na drink a lot si Liu Kai sa wedding day, at dahil mayroong maraming tao na papunta sa wedding, it is easier for King of Hell na mag-arrage ng kanyang trap. Kaya, ipinasiya ng king of Hell na pinatay ni Liu Kai sa kanyang wedding day.

Tagumpay ang King of Hell. Sa paggamit ng kanyang position power, pinatay niya si Liu Kai at nakuha ang kanyang spirit. Dinulot ng King of Hell ang spriti ni Liu Kai sa hell at imprison siya diyan. Nalaman niya na tiyak na papunta sa hell si Zhong Kui para malayaan ang kanyang kaibigan.

Kung makita sina armed ZhongKui at Ouyang, be touched talaga ang spriti ni Liu Kai. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa bilangguan ng King of Hell at pumasok sa battle nina Zhongkui at King of Hell. Sa tatlong kaibigan, si Ou Yang ay immortal, si ZhongKui ay King of Ghost at si Liu Kai ay human being, pero sa harap ng evil, they fight side by side.

Sa bandang huli, nakuha ang tagumpay ng tatlong kaibigan. Nakuha nila ang King of Hell at ipinadala siya sa harap ng Jade Emperor, at inilahad ang lahat ng kanyang krimen. Ang bad man ay be punished, at ang tatlong kaibigan ay maaaring magpapatuloy ng kanyang masayang buhay.

图片默认标题_fororder_06fight

fight

 

 

Salin:田青
标签:
Please select the login method