[Video] Wuhan: Bagong Buhay

Share with:

Bagong simula para sa Wuhan ang Abril 8. Sa araw na ito, muling nagbukas ang lunsod na pinakamalubhang naapektuhan ng COVID-19 epidemic sa Tsina.

Ramdam kina Tisoy, Chai at Edda ang saya. Pinili nilang tatlo na manatili sa Wuhan. Sila'y umasa, nanampalataya at nagtiwalang kayang mapagtagumpayan ang pinakamalubhang krisis pangkalusugan sa modernong kasaysayan.

Ulat/Panayam: Mac
Video-edit: Sarah
Web-edit: Jade

Please select the login method