MGA KABATAANG TSINO - Tagapagtanggol ng Kalikasan

2021-07-02 15:13:31  CMG
Share with:

 

Kamalayan sa kalikasan, kailangang pagtuunan - Tsinong ginawaran ng Equator Prize ng UNDP

 

Sa video na ito, aalamin natin ang kuwento ni Wu Jiawei, isang taong nagmamahal sa kalikasan.

 

Si Wu Jiawei ay nakatira sa lunsod Chengdu, lalawigang Sichuan sa timog kanluran ng Tsina.

 

Makaraang magtapos mula sa pamantasan, siya ay naging inhinyerong pangkagubatan, at nagtatrabaho upang pangalagaan ang ekolohiya at maiilap na halaman at hayop.

 

Ang Chengdu ay ang pinakamalaking lunsod sa timog kanluran ng Tsina. Ito ay may halos 17 milyong populasyon, at 14 na libong kilometro kuwadrado naman ang kabuuang saklaw na lupain nito.

 

Dito itinayo ni Wu Jiawei ang kanyang pamilya.

 

Kasama ang kanyang asawa, nakatira sila sa isang condominium, na pangkaraniwang uri ng pabahay sa mga lunsod ng Tsina.

 

Siyamnapu't walang (98) metro kuwadrado ang kabuuang laki ng kanilang tahanan, na may dalawang silid-tulugan at isang banyo.

 

Mula sa bintana ng bahay, hindi lamang maraming gusali ang matatanaw, masisilayan din ang mga berdeng puno at dalisay na katubigan.

 

Madalas ding dinadalaw ng mga ibong lumipad sa paligid ang mag-asawa.

 

Sinusunod ni Wu Jiawei ang mga pamamaraan ng pamumuhay na marahan sa kapaligiran.

 

Sa halip na magmaneho ng sariling kotse, sumasakay siya ng popular na bike-share, sa pagpunta sa opisina.

 

Ayon sa APP sa kanyang mobile phone, nitong nakalipas na isang buwan, 102 kilometro ang ibinisikleta ni Wu, at sa pamamagitan nito, 12 kilogramong karbong emisyon sa hangin ang kanyang naibawas.

 

Bukod dito, pinatatakbo ni Wu Jiawei ang isang community development center, na may 5 empleyado at 20 boluntaryo.

 

Sa ilalim ng mga proyektong pinopondohan ng lokal na pamahalaan, isinasagawa nila ang pag-aaral tungkol sa mabuting pakikipamuhayan ng sangkatauhan sa kalikasan.

 

Kabilang sa kanilang mga konkretong gawain ay pagsasarbey sa bio-dibersidad, pagtatakda ng mga plano ng pangangalaga sa ekolohiya, at iba pa.

 

Madalas ding nagsasagawa ng field research si Wu Jiawei at kanyang mga kasamahan.

 

Sa pamamagitan ng mga modernong kagamitan, kinuha nila ang video ng mga pambihirang uri ng ibon sa isang wetland sa kanugnog na lugar ng Chengdu.

 

Ang naturang wetland ay natuklasan noong 2008, at simula noon, isinasagawa rito ng grupo ni Wu Jiawei, kasama ng lokal na pamahalaan, ang proyekto ng restorasyon ng ekolohiya at pagpapabuti ng kapaligiran.

 

Hanggang sa kasalukuyan, lumahok si Wu at kanyang mga kasamahan sa mga proyekto kaugnay ng pangangalaga sa kapaligiran sa 115 natural protected area.

 

Sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap, nananatiling mabuti ang sirkulasyong ekolohikal ng mga katubigan, kagubatan, damuhan, at hayop sa naturang mga lugar.

 

Maliban diyan, ang pagtatala ng maiilap na hayop at halaman ay isa ring pangunahing gawain ni Wu Jiawei.

 

Ginagawa niya ito sa malawak na kabundukan sa timog kanluran ng Tsina.

 

Dito matatagpuan ang masaganang bio-dibersidad, at makikita ang mga reserve zone para sa mahahalagang ligaw na hayop na gaya ng giant panda, golden snub-nosed monkey, takin, at iba pa.

 

Para makolekta ang data ng mga ligaw na hayop at halaman, madalas kailangang umakyat si Wu sa bundok na mahigit 5 libong metro ang taas, tumira sa ilalim ng tolda sa loob ng isang linggo, at maglakad ng mahigit 30 libong hakbang araw-araw.

 

Mahirap ang gawaing ito, pero malaki ang natatamong bunga.

 

Nitong mahigit 10 taong nakalipas, nakuha ni Wu ang mga nasa 150 libong larawan at ilang libong minutong audio at video ng mahigit 3 libong uri ng mga hayop at halaman.

 

Sa pamamagitan ng mga ito, naipapakita ni Wu Jiawei sa mga tao ang kagandahan ng kalikasan, at naipababatid sa kanila ang mga kaalaman tungkol sa ekolohiya.

 

Dahil dito, pinahahalagahan ng parami nang paraming tao ang pangangalaga sa ekolohiya.

 

Ang malaking bolyum ng mga larawan, audio, at video ay naging mahalaga ring rekord ng kalikasan at ekolohiya.

 

Noong 2012, si Wu Jiawei ay ginawaran ng Equator Prize ng United Nations Development Programme.

 

Ito ay bilang pagkilala sa mga pagsisikap ng Tsina para sa pangangalaga sa ekolohiya at pagtataguyod sa sustenableng pag-unlad.

 

Ito rin ay malaking pampasigla kay Wu.

 

Sa pamamagitan nito, mas lalo siyang naging determinado na ibayo pang palaganapin ang kamulatan sa pangangalaga sa ekolohiya.

 

Itinuturo niya sa batang henerasyon ang tungkol sa mga hayop at halaman, para mas mahilig sila sa ekolohiya.

 

Laging sinasabi ni Wu Jiawei, na iisa lamang ang inang planeta, at limitado ang mga yamang likas.

 

Aniya, responsibilidad ng lahat ang pangangalaga sa ekolohiya.

 

Sa kanyang pagkilos at pagpupunyagi, inaasahan niyang mas maraming tao ang makikilahok at tutulong.

 

Editor: Liu Kai
Pulido: Rhio Zablan
Narrator: Sarah Tian

Please select the login method