Patnubay sa pagtatatag ng unipikadong pambansang pamilihan, inilabas ng Tsina

2022-04-11 16:15:22  CMG
Share with:

Magkasamang inilabas Abril 10, 2022, ng Konseho ng Estado ng Tsina at Komite Sentral ng Partido Komunista ng Tsina (CPC) ang patnubay sa mabilis na pagtatatag ng unipikadong pambansang pamilihan, na naglalayong sirain ang lokal na proteksyon at pasulungin ang maayos na daloy ng sirkulasyon ng ekonomiya.

 

Inaasahang palalawakin ng unipikadong pambansang pamilihan ang domestikong pamilihang Tsino at patataasin ang episyensya nito.

 

Layon din nitong bawasan ang gastusin ng transaksyon sa pamamagitan ng pagpapasilita ng market-oriented allocation sa produksyon at pagtulong sa sirkulasyon ng mga paninda at serbisyo.

 

Ayon sa patnubay, lalo pang pag-iisahin ang puntamental na sistema at prinsipyo, na kinabibilangan ng proteksyon sa karapatan ng ari-arian, market access, pantay-pantay na kompetisyon, sosyal na kredito at iba pa.

 

Bukod pa riyan, pagkokonektahin sa buong bansa ang mga pasilidad at platporma sa iba’t-ibang larangan, na kinabibilangan ng lohistika, plataporma ng deal information at transaksyon.

 

Sa katulad na paraan, itatatag ang pinag-isang pamilihan para sa iba't-ibang sektor ng produksyon, na kinabibilangan ng lupa, lakas-paggawa, kapital, teknolohiya, at data at enerhiya.

 

Kasabay ng mga ito, itatakda rin ang pamantayan para sa mga paninda at serbisyo, at pamantayan ng pagsusuperbisa, pagsasakatuparan ng kinauukulang batas at iba pa.

 

Ang lokal na proteksyon at rehiyonal na mga hadlang ay tiyak na bubuwagin para igarantiya ang bukas at pantay-pantay na kompetisyon, diin sa patnubay na ito.

 


Salin:Sarah

Pulido:Rhio