CMG Komentaryo: Ibinabaling ng Amerika ang sariling krisis sa buong mundo

2022-05-11 11:46:18  CMG
Share with:

Noong isang linggo, ipinatalastas ng Federal Reserve ng Amerika ang pagpapataas ng 0.5% sa interest level.

 

Bukod pa riyan, mula darating na Hunyo, babawasan ng Amerika ng halos 9 na trilyong dolyares ang Balance Sheet para makatulong sa pagpapataas ng lebel ng interes at pigilan ang pagtaas ng implasyon.

 

Ikinababahala ito ng komunidad ng daigdig, at muling kahaharapin ng kabuhayang pandaigdig at merkadong pinansiyal ang negatibong epektong dulot nito.

 

Mula sa naunang malaking pagtaas ng presyo ng mga paninda na dala ng isinagawang zero interest rate at quantitative easing policy ng Amerika, hanggang sa matigas na pagbabago ngayon ng patakarang pansalapi nito, ginagamit ng Amerika ang Dollar Hegemony para ilipat ang krisis sa buong mundo.

 

Lalong lalo na, nagdudulot ito ng napakalaking epekto sa mga bagong-sibol na ekonomiyang kasalukuyang nagpupunyagi para sa pag-ahon pagkatapos ng pandemiya ng Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

 

Sa isang dako, ang pagpapataas ng Federal Reserve ng lebel ng interest para sa pagpapataas ng pang-akit ng dollar assets ay nakakapagpalaki sa panganib ng paglabas sa bansa at pagbaba ng halaga ng salapi ng mga bagong-sibol na ekonomiya. Sa kabilang dako, ang pagbaba ng halaga ng mga ibang salaping dulot ng pagtaas ng halaga ng dolyares ay nakakapagpahina sa kakayahan ng pagbili ng mga mamamayan ng mga ibang bansa, at nakakasira sa napakahirap na proseso ng pag-ahon ng kabuhayan ng mga umuunlad na ekonomiya.

 

Sa panahon ng pagsadlak ng kabuhayang Amerikano sa kahirapan, ginagamit ng ilang politikong Amerikano ang mga lumang panlilinlang ng “pagbabaling ng sisi sa iba,” sa halip ng pag-ako ng kanilang responsibilidad.

 

Ang kanilang ginawa ay hindi lamang iresponsable sa mga mamamayang Amerikano, kundi maging sa buong daigdig.


Salin: Lito

Pulido: Mac