Animated promo video ng CMG Spring Festival Gala 2023

2023-01-14 18:58:51  CMG
Share with:

Sa pamamagitan ng mga diyalekto ng iba't ibang lugar ng Tsina, ipinaabot ng mga cartoon figure ng China Media Group (CMG) ang maagang pagbati sa inyo para sa Bagong Taong Tsino at Pestibal ng Tagsibol.


Editor: Liu Kai