CMG Komentaryo: Modernisasyong Tsino, ibinabahagi ang pagkakataon sa daigdig

2023-03-06 14:30:35  CMG
Share with:

Sa 2023 government working report na inihatid Marso 5 sa unang sesyon ng ika-14 Pambansang Kongresong Bayan ng Tsina (NPC), iniharap ng pamahalaang Tsino na pasusulungin ang mabuting pagtakbo ng kabuhayan para isakatuparan ang de-kalidad at makatwirang paglaki nito. Samantala, isinapubliko ng ulat na ito ang mga inaasahang target ng pag-unlad ng Tsina.


Bilang tugon sa kasalukuyang presyur sa pagbagal ng kabuhayang pandaigdig, ang ulat na ito ay nagpapasigla sa kompiyansa ng buong daigdig.


Ang de-kalidad na kaunlaran ay isa sa mga esensyang kahilingan ng modernisasyong Tsino. Noong taong 2022, kahit kinaharap ng Tsina ang mga di-inaasahang negatibong epekto sa loob at labas na bansa, ang kabuuang halaga ng produksyong panloob (GDP) ng Tsina ay lumaki pa rin ng 3% kumpara sa taong 2021 na umabot sa 121 trilyong yuan Renminbi.


Sa taong 2023, halos 5% ang inaasahang target ng paglaki ng GDP ng Tsina batay sa aktuwal na kalagayan sa loob at labas na bansa.


Ayon sa pinakahuling pagtaya ng International Monetary Fund (IMF), ang inaasahang target ng paglaki ng kabuhayang pandaigdig sa taong 2023 ay 2.9% lamang na bumaba ng 0.5% kumpara sa taong 2022.


Dahil dito, nagiging lumalakas ang kompiyansa ng buong daigdig sa kabuhayang Tsino.


Sa taong 2023, ang mga pangunahing hakbangin ng Tsina sa pagpapasulong ng kabuhayan ay kinabibilangan ng pagpapalaki ng pangangailangang panloob, pagpapabilis ng konstruksyon ng sistema ng modernisadong industriya, buong sikap na paghihikayat at paggamit ng pondong dayuhan at mabisang pagpigil at paghawak sa mga malaking hamong pangkabuhayan at pampinansiya.


Ang paglaki ng kabuhayang Tsino ay mahalagang bahagi ng konstruksyon ng modernisasyong Tsino at ito rin ay magdudulot ng mas maraming pagkakataon para sa buong daigdig.


Halimbawa, ang pagpapalaki ng Tsina ng pangangailangang panloob ay magpapasigla sa konsumo ng mga mamamayang Tsino, hindi lamang sa mga produktong Tsino, kundi sa mga produktong yari ng iba’t ibang bansa ng buong daigdig.


Bukod dito, iniharap ng ulat na ito ang ibayo pang pagbubukas sa labas. Ito ay magpapasigla sa kompiyansa ng pondong dayuhan sa pagpasok sa pamilihang Tsino.


Sa katotohanan, hindi nagbabago ang magandang kalagayan ng pag-unlad ng kabuhayang Tsino sa pangmatagalang panahon. At puno ng pananalig ang mga mamamayang Tsino sa paglilikha ng magandang kinabukasan at nakahanda ang Tsina na isakatuparan, kasama ng buong daigdig, ang win-win situation.


Salin: Ernest

Pulido: Ramil