CMG Komentaryo: Tsina, isinasagawa ang aktuwal na aksyon para sa pagharap sa pagbabago ng klima

2023-12-06 15:49:39  CMG
Share with:

 

Sa kasalukuyan, kinakaharap ng bawat tao sa mundo ang hamon ng pagbabago ng klima na gaya ng madalas na pagganap ng extreme weather.

 

Kahit na ang Tsina ang pinakamalaking umuunlad na bansa sa daigdig, palagiang isinasagawa ng Tsina ang aktuwal na aksyon at pagsisikap para pasulungin ang pagsasakatuparan ng Paris Climate Accord na nasa ilalim ng United Nations Framework Convention on Climate Change.

 

Ginagamit ng Tsina ang pagharap sa pagbabago ng klima bilang pambansang estratehiya.

 

Noong isang taon, ang bolyum ng pagbuga ng CO2 ng Tsina ay bumaba ng 51% kumpara sa taong 2005.

 

Sa kasalukuyan, ang sangkapat ng bagong karagdagang saklaw ng pagpapaberde ng buong daigdig ay nasa Tsina.

 

Upang pasulungin ang paglalapat-lunas sa panahon ng buong daigdig, aktibong ipinagkakaloob ng Tsina ang mga tulong at pagkatig sa ibang mga umuunlad na bansa sa pamamagitan ng South-South Cooperation.

 

Hanggang noong katapusan ng nagdaang Hunyo, 2023, nilagdaan na ng Tsina at 39 na umuunlad na bansa ang 46 na dokumento ng kooperasyon hinggil sa pagharap sa pagbabago ng klima.

 

Ang nabanggit na mga askyon ng Tsina sa pagharap sa pagbabago ng klima ay nagpapakitang isinasabalikat ng Tsina ang obligasyong pandaigdig bilang isang responsableng bansa.

 

Bilang pagharap sa hamon ng pagbabago ng klima, kailangan din ang pagpapatupad ng multilateralismo at pagsasagawa ng pandaigdigang kooperasyon sa pundasyon ng prinsipyong common but differentiated responsibilities.

 

Espesyal na sumagot ang mga maunlad na bansa sa kasaysayan ng emisyon at pagbabago ng klima.

 

Kaya dapat maunang mabawasan ng mga maunlad na bansa ang emisyon at ipagkaloob ang mga tulong ng pondo, teknolohiya at konstruksyon sa mga umuunlad na bansa para harapin ang pagbabago ng klima.

 

Bilang pinakamalaking umuunlad na bansa sa daigdig, patuloy na magbibigay ang Tsina ng hangga't makakayang ambag para sa pagharap sa pagbabago ng klima para buong sikap na isakatuparan ang mga target ng Paris Climate Accord.


Salin: Ernest

Pulido: Ramil