Central Economic Work Conference ng Tsina, idinaos

2023-12-12 19:32:50  CMG
Share with:

Idinaos mula Disyembre 11 hanggang 12 sa Beijing ang Central Economic Work Conference ng Tsina para balangkasin ang pagunahing gawaing pangkabuhayan sa taong 2024.


Dumalo at nagtalumpati si Pangulong Xi Jinping ng Tsina sa pulong na ito.


Ipinalalagay ng pulong na di-magbabago ang tunguhin ng pagbangon ng pambasang kabuhayan.


Tinukoy sa pulong ang ibayo pang pagpapasulong ng pagbangon ng kabuhayan, dapat mapawi ang mga hamon at kahirapan na gaya ng kakulangan ng pangangailangan, mahinahong kompiyansa ng lipunan, nakatagong panganib, at masalimuot at malubhang kapaligirang panlabas.


Idiniin ng pulong na dapat igiit ang ideya ng de-kalidad na pag-unlad at pasulungin ang mabisa at makatwirang paglaki ng kabuhayan.


Hiniling ng pulong na sa taong 2024, dapat isapubliko at isakatuparan ang mga patakarang makakabuti sa pagpapatatag ng kompiyansa ng lipunan, paglaki ng kabuhayan at pagkakataon ng hanap-buhay.


Iniharap ng pulong ito ang mga pangunahing gawain sa taong 2024 na kinabibilangan ng una, pagtatatag ng modernisadong sistema ng industriya sa pamamagitan ng inobasyon ng agham at teknolohiya, ikalawa, buong sikap na pagpapalawak ng pangangilangang panloob, ikatlo, pagpapalalim ng reporma sa mga pangunahing larangan, ikaapat, pagpapasulong ng de-kalidad na pagbubukas sa labas, ikalima, pagpigil ng panganib ng mga pangunahing larangan, ikaanim, pagpapabuti ng gawaing may kinalaman sa agrikultura, kanayunan, at magsasaka, ikapito, pagpapasulong ng komong pag-unlad ng lunsod at nayon, ikawalo, pagpapasulong ng konstruksyon ng ekolohikal na sibilisasyon at berdeng pag-unlad, ikasiyam, aktuwal na paggarantiya at pagpapabuti ng pamumuhay ng mga mamamayan.


Salin: Ernest

Pulido: Ramil