(AI Video) AI, nagpapasulong ng reporma sa mga home appliances

2024-03-15 17:17:20  AI
Share with:


Ang AI ay nagbigay ng mas maraming punksyon sa aircon na gaya ng pagkining at pagtugon sa kautusan ng tao.


Sa pamamagitan ng pagtitipon ng datos, maaaring isagawa ng AI ang pagmomonitor at pagdedekt sa aberaya at pagmungkahi ng pagkumpuni.