• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
v Ampong Tsino sa dayuhang pamilya
Sa isang welcome meeting na idinaos sa Beijing noong ika-17 ng buwang ito, magkakasamang inawit "You and Me", theme song ng 2008 Beijing Olympic Games ng halos 40 batang Tsino na inampon ng 34 na dayuhang pamilya na galing sa Estados Unidos, Britanya, Canada, Denmark, Netherlands at Norway...
More>>
Kuwento sa Larawan
More>>
Kabuhayan
v Tsina, aktibong nagsagawa ng hakbangin para igarantiya ang hanap-buhay 2009-02-20
v Mga mamamyan sa iba't ibang lugar, bumati sa spring festival 2009-02-05
v Pamilihan ng komsumo para sa spring festival ng Tsina, masagana 2009-01-22
v Mga mahalagang puwerto sa Guangxi 2009-01-15
More>>
Tayo nang Magluto
v Sopas ng laver at hipon 2008-08-27
v Igisa ang wild rice stems 2008-07-30
v Sopas ng towel gourd at itlog 2008-07-23
v Dinistilang karne ng manok 2008-07-09
More>>
Etniko
v Kasaysayan ng Tibet 2008-07-04
Bukod dito, hinirang ng dinastiyang Yuan ang lider ng isang sekta ng Tibetanong Budismo na guro ng emperador para mangasiwa ng suliranin ng Tibet bilang opisiyal ng sentral na pamahalaan...
More>>