• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
 
• London Summit
• Taunang sesyon ng NPC at CPPCC 2009
• Pagdalaw ni Hu Jintao
• Spring Festival 2009
• Biyahe ng mga mag-aaral mula sa nilindol na Sichuan sa Pilipinas
• Maligayang Pasko
• Reporma't Pagbubukas
• Ika-5 CAEXPO
• Guangxi Pakontes
• Pakikidalamhati sa mga biktima sa lindol
• Lindol sa Wenchuan
• 100-araw sa pagbubukas ng Beijing Olympic Games
• Olympic Kontes
• Siyentipikong pag-unlad sa Tsina
• Ika-4 na CAEXPO
• Ika-17 Pambansang Kongreso ng CPC
• China ASEAN Tour
• NPC at CPPCC 2007
• Taon ng Baboy
• Sichuan Under ng Heaven — Lupang Tinubuan ng mga Panda
SearchYYMMDD