• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
(GMT+08:00) 2004-10-29 19:21:32    
Telepono

CRI
Telephone Hotline sa Tsina
Pulis 110
Local Telephone Inquiry 114
Oras 117
Alarma sa Sunog 119
Ambulansiya 120
Lagay ng Panahon 121
Traffic Emergency Call Service 122
EMS Service 185

Telephone Hotline sa Beijing

Civil Aviation Information Inquiry 2580
Air Ticketing Service 2581
Railway Information Inquiry 2585
Beijing Tourist Hotline 65130828
Capital Airport Inquiry 64563604/3605/3606
Train Ticket Booking Telephone 63217188
Taxi Hotline 68351150
Capital Taxi Company 65138893
Tourist Bus Company 64363452
Beijing Taxi Company 68312288