• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
(GMT+08:00) 2007-12-19 22:27:58    
Salapi

CRI

Currency Exchange Rate

Ika-19 ng Enero

Bansa o Rehiyon

Yunit

Katumbas sa RMB Yuan

Katumabas sa Piso

Tsina

RMB Yuan

1.000

6.1666

HongKong

Dolyares

0.9551

6.0795

Pilipinas

Piso

0.1607

1.0000

E.U.

Dolyares

7.4385

47.4350

Unyong Europeo

Euro

10.2429

64.3747

Britanya

Pound

14.7610

94.8361

Hapon

Yen

0.0632

0.3979

Singapore Dolyares 4.8576

31.3530

Thailand Baht 0.2220

1.4705