• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
(GMT+08:00) 2005-10-26 21:18:08    
Mga babaeng pulis trapiko na Tibetano

CRI

Makikita ng mga bagong dating sa Lhasa ang makikisig na nakaunipormeng pulis na namamahala sa trapiko sa pangunahing lansangan ng lunsod. Ito'y higit na kapansin-pansin kaysa mga tipikal na tagpo ng buhay pampurok na gayo ng mga lalaking Kampa na may mga pulang sinulid na nakapulupot sa kanilang ulo at matatandang babaeng Tibetano na nagpapaikot ng kanilang prayer wheel. Iniulat na iilang lunsdo lamang sa mga purok interyor ang nagkaroon ng babaeng pulis trapiko, pero dito sa Lhasa, sa mataas na Talampas ng Qinghai-Tibet, ay kababaihan ang namamahala ng trapiko sa pinakaabalang distrito ng lunsod Lhasa.

Si Sonam Qoizon, 23 taong gulang ay isa sa mga labindalawang babaeng pulis trapiko sa Rehiyong Autonomo ng Tibet. Sinabi niya na madalas niyang sinasambit sa alin mang araw ay "Mawalang-galang na nga po". Halimbawa, "Mawalang-galang na po, ipakita nga ang inyong lisensiya sa pagmamaneho" o "Mawalang-galang na po, lumampas po kayo sa speed limit." Aniya, "Hinihingi kaming gumamit ng magalang na pananalita kapag nakikipag-usap tungkol sa gawain. Kung minsan ay basta na lamang kami nakatayo sa traffic island at kumumpas-kumpas sa 'lengguwahe ng senyas o sign language'".

Hindi naman maaaring ilarawang kaakit-akit na babae si Sonam. Kulay kayumanggi ang kanyang kutis na napagaspang ng matinding sikat ng araw sa talampas. Gayunpaman, mukha siyang makisig sa kanyang uniporme. Ang kanyang maliwanag na mga mata'y kumikinang sa ilalim ng putting sumbrero at ang kanyang shoulder board ay nagniningning sa liwanag ng araw. Gumagamit siya ng kaunting meykap. Ito aniya, ay isang opisyal na pangangailangan upang mapanatili ang mabuting larawan ng babaeng pulis trapiko. "Ang trabahong gaya nito'y hindi talaga nababagay sa mga babaeng gustong magbihis nang maganda at magkaroon ng maputing kutis" sabi ni Sonam. "Dapat kaming tumayo ng limang oras sa isang araw, umulan man o umaraw, kung minsa'y kailangan naming magronda sa gabi sakay ng motorsiklo. Paminsan-minsa'y nakakadama ako ng kaunting pagkainis." Gayon man, bukod sa kakaibang reklamo, hindi naman pinagsisihan ni Sonam ang pagpili sa propesyon ng pagpupulis. "Iginagalang ang aking trabaho. Lagi kaming binibisita ng aming mga pinuno at itinuturing kaming dangal ng lunsod--maging ng buong rehiyon."

Ang babaeng pulis trapiko ng Lhasa ay itinatag noong nakalipas na dalawang taon na binigyang-sigla ng pulis trapiko ng lunsod Jinan. Ang pangunahing tungkulin nito'y pamahalaan ang trapikong dumaraan sa harap ng punong-tanggapan ng Pamahalaang Munisipal ng Lhasa. Alam ni Sonam ang pagpapahalaga ng mga pinuno sa babaeng pulis trapiko dahil itinalaga sila sa pinakamahalagang distrito sa lunsod. Ang katotohanang ito'y pinatutunayan din ng kanyang suweldo, isang libo't pitumpong Yuan isang buwan, kapag isaalang-alang ang karaniwang kita sa lokalidad ay mas mataas ito nang kaunti kaysa kayang kasamahang lalaki.

Nagtapos si Sonam Qoizon ng kanyang mataas na paaralan at kolehiyo sa Probinsiyang Zhejiang pagkapasa sa pagsusulit sa pagpasok sa Tibet Middle School. Sa bandang huli'y nakapasa siya sa pagsusulit sa isang paaralan ng pulis sa lokalidad at nagmedyor sa mga suliraning panlabas. Ang kanyang pag-aaral sa mas maunlad na Probinsiyang Zhejiang ay nagpalawak sa kanyang pananaw at kung maaari ay gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa unibersidad sa interyor. Aniya, "nag-aaral ako ng computer science at Ingles sa aking bakanteng oras. Gusto kong magpatala sa master program sa inland area kung saan mas mataas ang pamantayan ng edukasyon. Kung minsan ay pinapangarap kong mangibang bansa."

Sa ngayon ay wala pang boyfriend si Sonam Qoizon. Kung makatagpo man siya, dapat ito ay isa ring Tibetano, sabi niya. Kailanman ay hindi pa pumasok sa isip niya na magka-boyfriend ng Han sa hinaharap. Kahit maraming Tibetano ang nakakapag-asawa ng Han, para sa kaniya, mas madaling magkakaintindihan ang parehong Tibetano dahil magkatulad sila ng estilo ng pamumuhay at takbo ng pag-iisip.