• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
(GMT+08:00) 2005-11-24 21:14:23    
Istilo ng Pamumuhay ng mga Mamamayang Tsino

CRI
Ang Tsina ay may populasyong mahigit sa 1.3 bilyon na may iba't ibang kalagayang panlahi, panlipinan, pangkabuhayan at pangkultura. Samakatuwid, dito maaari lamang nating pag-usapan ang tradisyonal o dominanteng istilo ng pamumuhay ng humigit-kumulang, tipikal na bansang Tsino sa kabuuan.

Sa kalahatan, ang pamumuhay ng mga mamamayang Tsino ay hindi katulad ng sa iba sa dahilang sila ay likas na palasang-ayon sa kalikasan, at namumuhay nang may armonya at simple na kabaligataran naman ng pananakop sa kalikasan, indibidualildad at materyal na luho. Maaaring maraming kahulugan sa mga mamamayang Tsino ang isang magandang bulaklak o bilog na buwan, depende sa kalagayan.

Kaugnay ng kanilang mga etiko, kinakarakterisa ang istilo ng pamumuhay ng armonya sa pagitan ng tao at kalikasan at ang armonya sa pagitan ng mga tao.

Ang preokupasyong ito sa kalikasan ay lumalampas sa lahat ng mga aspekto ng buhay ng mga Tsino. Halimbawa, kahit sa iskursyon, nagsisikap ang mga Tsino na i-unite ang kanilang sarili sa kalikasan. Sa panahon ng tagsibol, hinahangaan nila ang mga nag-uusbungang kaluntian, kung tag-araw, kinalulugdan nila ang "lotus"; kung tag-lagas, umaakyat sila sa bundok upang tanawin ang ginintuang panahon na ito, at sa taglamig naman, pinananabikan nila ang pagbagsak ng kauna-unahang niyebe.

Mahalaga ang mga pista sa buhay ng mga Tsino. Kahit naghahandog sila ng sakripisyo sa mga diyos-diyosan, sa katotohanan, ang mga diyos-diyosan na ito ay may sekondaryong kahalagahan lamang. Ang armonya ang talagang may pangunahing kahalagahan. Ang pinakamahalaga sa lahat ng mga pista siyempre ay ang "Spring Festival", at kahit sa araw na ito, ang mga handog ay laan para kainin ng tao, at pinaniniwalaang hindi tutol dito ang mga diyos-diyosan.

Omnipresente ang kultura. Ang Qin, isang "Chinese stringed instrument" na parang "zither"; Qi, "Chinese chess o go"; Shu, kaligrapiya; at Hua, pagpipinta, ay ang apat na pinakapopular na tradisyonal na uri ng libingan. Ang punto rito ay hindi kung gaano kakahusay sa mga ito, kundi ang "mood" at atmosperang nalilikha para sa ma nag-e-enjoy dito. Ito ay isang tempering of Character. Ang paglalaro ng "Chinese chess o go", halimbawa, ay hindi lamang para manalo. Sa proseso ng paglalaro, maaaring matuto ang isang tao sa arte ng kahinahunan at maaaring ma-adopt niya diwa ng hindi paghahangad ng katanyagan at kapakinabangan.

Isa pang pangunahing elemento sa buhay ng mga Tsino ay ang pagpapanatiling malusog. Ang Qigong ay ang pinakapopular na ehersisyo. Sa pamamagitan ng pagkokoordina ng paghinga at iba pang mga kondisyong pisikal at mental, ang Qigong ay nag-re-reflect ng tradisyonal na palagay ng pakikipag-isa ng tao sa kalikasan. Kaugnay ng Qigong, ang karamihan sa mga tao ay nakapaglalaro ng Taijiquan o iba pag klase ng "kung-fu". Ang "Chinese martial arts" ay naglalayon, pangunahin na, na palakasin ang katawan at patalain ang isip, at ito ay isang paraan ng pakikipagkaibigan hindi pakikipag-away.