• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
(GMT+08:00) 2008-10-04 17:42:38    
Tsina, nakahandang pangalagaan, kasama ng E.U., ang katatagan ng pinansiyang pandaigdig

CRI

Nagkoment ngayong umaga ang tagapangsalita ng People's Bank of China o PoBC, bangko sentral ng Tsina, sa pagpapatibay ng kongresong Amerikano ng panukalang-batas ng pangkagipitang pagpapatatag ng kabuhayan sa taong 2008. Sinabi ng tagapagsalita na umaasa ang panig Tsino na isasagawa ang nasabing panukalang-batas sa lalaong madaling panahon at matatamo ang positibong bunga para mapatatag ang pamilihang pinansyal ng E.U. at buong mundo at mapanumbalik ang kompiyensa ng mga mamumuhunan. Nakahanda anya ang panig Tsino na palakasin ang pagkokoordinahan at pagtutulungan nila ng panig Amerikano para magkasamang pangalagaan ang katatagan ng pamilihang pinansyal ng daigdig.

Ipinahayag din ng nasabing tagapagsalita na para maiwasan at mabawasan ang epekto ng krisis na pinansyal ng E.U. sa Tsina, naitakda na ng PoBC at mga may kinalamang departamentong tagapagsuperbisa at tagapamahala ang mga katugong plano.

Anya pa, patuloy at buong higpit na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ang PoBC sa mga bangko sentral ng iba't ibang bansa at pandaigdig na organisasyong pinansyal para magkakasamang labanan ang krisis na pinansyal.

Salin: Jason