• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
(GMT+08:00) 2008-10-04 16:48:24    
UN at Tsina, itataguyod ang pulong hinggil sa pagbabago ng klima

CRI
Ipinatalastas kahapon ni Sha Zukang, pangalawang pangkalahatang kalihim ng UN, na mula ika-7 hanggang ika-8 ng susunod na buwan, magkasamang itataguyod ng UN at Tsina sa Beijing ang isang pulong sa mataas na antas hinggil sa pagbabago ng klima para talakayin ang pagpapalakas ng kooperasyong pandaigdig sa aspekto ng pagdedebelop at paglilipat ng teknolohiya.

Sa isang news briefing sa punong himpilan ng UN sa New York, isinalaysay nina Sha at Liu Zhenmin, pangalawang pirmihang kinatawan ng Tsina sa UN, ang hinggil sa naturang pulong.

Sinabi ni Sha na napakahalaga ng paglilipat ng teknolohiya para sa pagharap sa pagbabago ng klima at magkakaloob ang naturang pulong ng isang plataporma para talakayin ang isyung ito.

Sinabi naman ni Liu na umaasa ang Tsina na sa pamamagitan ng pulong na ito, mararating ng iba't ibang bansa ang ilang komong palagay hinggil sa pagdedebelop at paglilipat ng teknolohiya at sa gayo'y ibayo pang pasulungin ang pagsisikap sa pagharap sa pagbabago ng klima.

Salin: Liu Kai