• Hinggil sa CRI• Hinggil sa Serbisyo Filipino
More>>
China Radio International
Balita sa Tsina
Balita sa daigdig
Pulitika
Kabuhayan
Lipunan
Kultura
Isports
• Pakinggan ninyo ang pinakahuling programa natin

Tsinaistik

Lipunan

Tsina at ASEAN

Olimpiyada

Musika

Dear Seksiyong Filipino
(GMT+08:00) 2008-10-11 16:35:23    
G7, ipinatalastas ang plano laban sa pinansiyal na krisis

CRI

Ipinatalastas kahapon sa Washington ng Group of 7 (G7) ang isang plano na naglalayong patatagin ang kalagayang pinansiyal ng buong mundo, panumbalikin ang kompiyansa ng pamilihan at katigan ang paglaki ng kabuhayan.

Ayon sa planong ito, magsasagawa ang grupong ito ng mga mapagpasiyang aksyon para mapigilan ang bankruptcy ng mga organong pinansiyal na may mahalagang katuturan sa seguridad ng sistemang pinansiyal; Tutunawin ang pamilihan ng kredito at salapi para maigarantiyang kumuha ang bangko at iba pang organong pinansiyal ng pagkafloat at malawak na paggamit ng pondo; Igagarantiya ang bangko at iba pang pangunahing organong pinansiyal na mangalap ng pondo sa pamamagitan ng publiko o di-publikong paraan nang kailangan; Igagarantiya ang ang pagkabisa ng deposit insurance at hypothecate plan at kokoordinahin ang mga may kinalamang aksyon para sa pagkakaroon ng kompiyansa ng mga depositor sa deposito.

Nag-pulong kahapon sa Washington ang ministro ng pinansiya at puno ng bangko sentral ng G7 para talakayin ang hinggil sa kung papaanong haharapin ang humihigpit nang humihigpit na pinansiyal na krisis sa buong daigdig.

Salin: Jason