CMG Komentaryo: Hindi binabago ng epidemiya ng COVID-19 ang tunguhin ng matatag na pag-unlad ng kabuhayang Tsino

2022-05-17 15:05:10  CMG
Share with:

 

Inilabas nitong Lunes, Mayo 16, 2022 ng Pambansang Kawanihan ng Estadistika ng Tsina ang mga pangunahing datos ng kabuhayang Tsino para sa Abril. Dahil sa epekto ng masalimuot na kalagayang pandaigdig at epidemiya ng COVID sa loob ng bansa, bumaba ang mga pangunahing datos ng kabuhayang Tsino sa buwan ng Abril. Tinukoy ng tagapagsalita ng Pambansang Kawanihan ng Estadistika ng Tsina na ang pagbaba ng mga datos ay short term na pagbabago dahil sa epekto ng epidemiya ng COVID-19 at hindi binabago ng epidemiyang ito ang tunguhin ng matatag na pag-unlad ng kabuhayang Tsino.


Samantala, ipinatalastas ng pamahalaan ng Shanghai na sa darating na Hunyo, babalik sa normal na kaayusan ang pamumuhay at operasyon ng mga industriya. Ito ay magkakaloob ng paggarantiya para sa pagbangon ng kabuhayang Tsino.


Ayon sa naturang mga datos, ang kabuuang halaga ng retail sales sa Abril ay umabot sa 2.9 trilyong yuan RMB at ang bolyum ng kalakalang panlabas ay umabot sa 3.2 trilyong yuan RMB. Bukod dito, ang halaga ng pamumuhunan sa mga high-tech industry mula nagdaang Enero hanggang Abril ay lumaki ng 22% kumpara sa gayung ding panahon ng taong 2021.


Ibig-sabihin, nananatiling matatag ang takbo ng kabuhayang Tsino at umuunlad ito patungo sa de-kalidad na direksyon.


Ang Tsina ay may mahigit 400 milyong middle-income population, kompletong sistema ng industriya at malaking pamilihan. Kaya patuloy na hinihikayat ng Tsina ang dayuhang pamumuhunan. Mula nagdaang Enero hanggang Abril, ang halaga ng dayuhang pamumuhunan na aktuwal na ginagamit ng Tsina ay lumampas sa 478 bilyong yuan RMB na lumaki ng 20.5% kumpara sa gayung ding panahon ng taong 2021.


Ito ay nagpapakita ng kompiyansa ng bahay-kalakal ng buong daigdig sa Tsina.


Kaya sa madaling salita, hindi binago ng epidemiya ng COVID-19 ang tunguhin ng matatag na pag-unlad ng kabuhayang Tsino. Hindi rin ito humahadlang sa patuloy na pagbubukas ng pamilihang Tsino sa labas.


Salin:Ernest

Pulido: Mac