Mga Salawikaing Klasiko sa Makabagong Panahon: Pagpapabuti ng pamumuhay ng sambayanan

2022-10-23 17:23:55  CMG
Share with:Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Ika-20 Pambansang Kongreso ng Partido Komunista ng Tsina (CPC), Oktubre 16, 2022, inulit ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina ang pananangan sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga mamamayan.


Aniya, ang di-nagbabagong tanging alituntunin ng pangangasiwa ng bansa ang ay pagtiyak sa kapakanan ng mga mamamayan. Para rito, kailangang maigarantiya at pabutihin ang pamumuhay ng mga mamamayan sa proseso ng pagpapasulong ng kaunlaran. Kailangan din aniyang hikayatin ang sama-samang pagpupunyagi tungo sa magandang maunlad nakinabukasan habang walang hintong pinapasulong ang pagiging katuparan ng hangarin ng mga mamamayan para sa kaaya-ayang pamumuhay.

 

Ang kasabihang “ang di-nagbabagong tanging alituntunin ng pangangasiwa ng bansa ang ay pagtiyak sa kapakanan ng mga mamamayan” na nagmulaay may mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan aykasaysayan, at ito ay ipinapasa ipinamamanang mga Tsino sa hene-henerasyon. Kahilingan at tuntunin din ito ng pangangasiwa ng CPC para sa ikainabubuti ng sambayanang Tsino.  


 


Nagbukas ang Ika-20 Pambansang Kongreso ng Partido Komunista ng Tsina, Oktubre 16, 2022, sa Beijing, Tsina.

 

Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Ika-20 Pambansang Kongreso ng CPC, ipinagdiinan ni Pangulong Xi, na ang bansa ay tao at ang tao ay bansa. Ang Pinamumunuan ng CPC ay namumunoang sa mga mamamayan sa pagtatatag at pangangalaga ng bansa, at nasa sentro nito ay ang suporta ng mga mamayan.

 

Noong 2012, umabot sa 100 milyon ang mahirap na populasyon sa kanayunan ng Tsina. Sa kanyang paglalakbay sa Baranggay Luotuowan sa Fuping County, Hebei Province, noong Disyembre 30, 2012, nanawagan siya sa ipinanawagan niya ang pag-ahon ngbuong bansa na makaahonmula sa kahirapan.


Nitong nakaraang dekada, upang matulungan ang mahihirap na mamamayan sa pagbangon mulasa karalitaan, mahigit tatlong milyong dalubhasa at opisyal ay nadestino idinestino sa iba’t ibang nayon. Noong 2020, napawi ng Tsina ang ganap na kahirapan. Dahil dito, sampung taong mas maagang naisakatuparan ng bansa ang unang pakay ng United Nations 2030 Sustainable Development Goals.

 

Ang di- pagpapabaya ng kahit isasa lahat ay alituntunin ng pambansang kampanya ng Tsina laban sa kahirapan.


Ang Barangay na Atulieer ay ay matatagpuan sa taas na sa 1,400 metro sang mataas na banging bahagi ng Bundok Daliang sa Sichuan, lalawigan sa dakong timog-kanluran ng Tsina. Noong una, ang labimpitong hagdang gawa saratan ang siyangtanging daan ng sa pagpasok-labas ng mga taga-nayon. Noong 2016, sa tulong ng iba’t ibang panig, napalitan ang mga hagdang ratan ng hagdang gawa saasero. Di kalaunan, magkakasunod na nagbukas sa nayon ang unang kindergarten, unang tindahan, at unang cableway na pangkarga ng mga bagay-bagay pankarga sa nayon. Noong 2020, 84 na pamilya ng nayon ang lumipat sa kanilangbagong bahay tirahan sa kapatagan. Sa kasalukuyan, upang lalong mapabuti ang pamumuhay ng mga taga-taga-nayonrito, pinapasulong ng pamahalaang lokal ang turismo.  Noong Mayo 14, 2016, kasama ang 3 magulang, 15 bata ang makikitang umaakyat ng hagdang ratan pauwi mula sa eskuwela.Noong Nobyembre 19, 2016, makikitang pauwi ang mga bata sa pamamagitan ng hagdang asero. Kumpara sa dating hagdang ratan na patayo, ang bagong hagdang asero ay nakahindig ng 60 digri. Ito ay mas madali at ligtas na akyatin.


Ang bagong pamayanan at bagong eskuwela, larawang kuha Oktubre 9, 2021

 

Ang pagpapabuti ng pamumuhay ng mga mamamayan ay ang di-nagbabagong misyong pinagpupunyagian ng CPC. Para rito, iba’t ibang sistema ang itinatag sa Tsina bilang tugon sa pagtanda, pagkakasakit, kawalang trabaho, kapansanan, at kahirapan ng mga mamamayan.


Noong 2021, umabot sa 35,128 yuan RMB o mahigit $US4,800 dolyares ang karaniwang taunang disposable income ngbawat Tsino. Mas Ito’y mas mataas ito ng 78% kumpara sa taong 2012. Sa kabila ng mga salot na gaya ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), walang humpay na tumataas ang  life expectancy ng mga taoTsino, at umabot ito sa 78.2 taong gulang noong 2021 mula sa 74.8 taong gulang noong 2012.  

 

Noong Marso 1, 2020, ang 98 anyos na si Hu Hanying ay nagaling gumalingat lumisan ng Leishenshan Hospital sa Wuhan, punong lunsod ng Hubei sa gitnang Tsina. Hanggang saSa kasalukuyan, 108 anyos angedad ang pinakamatandang ginaling na maysaki nggumaling sa COVID-19 ng sa Tsina.


Ang Tsina ay bansang may pinakamalaking populasyon, at upang buong husay na paglingkuran ang sambanayan, itinatag na ng pamahalaang Tsino ang pinakamalaking sistemang pang-edukasyon, sistemasistema ng panlipunang segurong pang-social security, at sistemang pangkalusugan at medikal ng sa daigdig.  Sa ilalim ng naturang mga sistema, ang mga bulilit ay maayos na inaalagaan, ang mga bata ay tumatanggap ng karapat-dapat na edukasyon, ang mga manggagawa ay may diesenteng kita at bahay, ang mga matanda ay mainam na inaaruga, bawat maysakit ay maaaring magtamasa ng serbisyong medikal, at ang mahihinang grupo ang ay binibigyan ng kinakailangang tulong at suporta.

 

Salin/Patnugot: Jade

Pulido: Rhio